Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Tohmajärvi
 
Kemien kylän vaara-asutus
 
Kuvaus:

Tohmajärven taajama, Kemien kylä on alunperin ollut tyypillinen vaaranlakikylä, joka on viime vuosikymmeninä uusiutunut monilta osin. Kylän vanhasta asutuksesta antaa yhä edustavan kuvan mäenkumpareella sijaitseva entinen Nymanin apteekin talo, jonka päärakennus on vuodelta 1874. Pihapiirissä on vanhoja rakennuksia. Nymanin vieressä on nuorisotalo, vanha kansakoulurakennus 1800-luvun lopulta. Entisellä kunnantalolla, Kuntalalla on huomattava asema kylämaisemassa. Rakennus on 1800-luvun lopulta.