Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Tohmajärvi
 
Onkamon kylämaisema
 
Kuvaus:

Onkamon harjannekylä sijaitsee Särkijärven ja Onkamon välisellä kannaksella vanhan maantien varrella. Kylän maisremakuvaa rikastaa Tetrivaaran edustava kaskikoivikko. Vanhaa rakennuskantaa on säilynyt Tyvelän ja Kauppilan pihapiireissä.