Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Joensuu
 
Haarajoen silta
 
Kuvaus:

Haarajoen teräsbetonisilta on rakennettu 1926 (H.Backman).