Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Valtimo
 
Murtovaaran talomuseo, Koiravaara
 
Kuvaus:

Murtovaaran talomuseo lukeutuu maamme merkittävimpiin talonpoikaiskulttuuria esitteleviin museoihin. Alkuperäisellä paikallaan sijaitsevat hirsipintaiset rakennukset, kaikkiaan 16, muodostavat vaaramaisemaan kauniisti sopeutuvan kokonaisuuden. Vanhin rakennus, entinen savupirtti on 1700-luvun loppupuolelta. Muut rakennukset ovat pääosin 1800-luvun alkupuolelta lukuunottamatta uudempaa päärakennusta, joka on vuodelta 1895. Saunapolun varrella kasvaa mahtava karsikkopetäjä.