Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Valtimo
 
Rasimäen siirtokarjalaiskylä
 
Kuvaus:

Rasimäen kylä on syntynyt 1940-luvulla siirtokarjalaisten pika-asutuskyläksi. Tilakeskukset sijaitsevat nauhamaisesti Rumonjoen ja maantien varressa pitkänomaisessa laaksossa. Rakennuskannaltaan kylä on hyvin yhtenäinen.