Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Haapajärvi
 
Haapajärven kirkonseutu
 
Kuvaus:

Haapajärveksi laajentuvanKalajoen rannalla sijaitsee Haapajärven kirkko ja pappilat. Rantatörmät ovat säästyneet uudisrakentamiselta ja kehystävät siksi kauniisti vanhoja rakennuksia.
-Haapajärven puukirkko on rakennettu 1802 (YIV). Muodoltaan tasavartinen ristikirkko sai nykyisen asunsa 1880 (F.W.Lüchou). Kirkon vierellä on kaksinivelinen, pohjalaismallinen kellotapuli vuodelta 1812 (N.Koskela). Ympärillä on vanha hautausmaa.
-Kirkon luoteispuolella sijaitsevat Haapajärven entiset pappilarakennukset. Pappilamuseona oleva Ronkaalan pappila on rakennettu 1780-luvulla. Se on K.J.Ståhlbergin lapsuudenkoti. Entinen Ronkaalan kappalaisen pappila on rakennettu vuosisadan alussa. Pihapiirin aitta on 1800-luvulta.
-Haapajärven törmällä kirkon kaakkoispuolella sijaitsevat Katteluksen talo ja Laurikkalan pappilat. Edellinen on vanha käräjätalo, joka on saanut klassistisen asunsa 1930-luvulla. Laurikkalan pappiloista vanhempi on rakennettu ennen vuotta 1860 ja uudempi, nykyinen kirkkoherranvirasto, vuonna 1862.