Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Haapavesi
 
Vaitinniemen kulttuurimaisema, Ainali
 
Kuvaus:

Osmankijärven rannan kulttuurimaisemalle antavat leimansa rantapelloille ladotut kivikummut ja kylän perinteistä rakennuskanta. Ollilassa on vanha, kolmiosainen luhti, jossa vuosiluku 1801. Männikön kaunissuhteinen päärakennus on vuodelta 1936. Ainalin nuorisoseurantalo on 1900-luvun alusta.