Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Haukipudas
 
Halosenniemen asuntoalue
 
Kuvaus:

Halosenniemen saha toimi vuodesta 1910 vuoteen 1951. Itse saha on tuhoutunut, vain voimala on jäljellä. Sahan asuntoalue on 1920-luvulta ja muodostaa mansardikattoisine asuintaloineen ja niihin liittyvine ulkorakennuksineen viihtyisän kokonaisuuden. Halosenniemen tien varteen nauhamaisesti ryhmittynyt asutus, vanhat pihapiirit ja sahan työväestön asuintalot muodostavat ympäröivine viljelyksineen arvokkaan kokonaisuuden.