Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Ii
 
Iin Hamina ja Iijoen Karhunsaari
 
Kuvaus:

Iin Hamina on Pohjois-Pohjanmaan merkittävimpiä vanhoja satama- ja markkinapaikkoja, joka tunnetaan jo 1300-luvulta. Yksikerroksiset puutalot on rakennettu noin 100 metriä leveälle ja puolisen kilometriä pitkälle rantakaistalle, jota halkoo kaksi katua. Näitä katuja yhdistävät kapeat käytävät ja palosolat. Kujien varrella olevat rakennukset muodostavat mittakaavaltaan yhtenäisen ja samalla vaihtelevan kokonaisuuden. Rakennuksista vanhimmat lienevät 1800-luvun alkupuolelta. Alkuperäisen ilmeensä ovat säilyttäneet mm. Tervon, Räinän ja Viinamäen talot sekä Kanttorila. Karhunsaaren Haminan puoleinen ranta liittyy maisemakokonaisuuteen. MYös Karhunsaaressa on vanhan raitin varrella vanhaa rakennuskantaa mm. Veijolan, Ranta-Veijolan ja Liedeksen tiloilla.
-Iin kivikirkko on rakennettu 1950 (K.Strandberg, A.Hytönen). Kirkon lähellä on vanha, 1866 rakennettu viljamakasiini, joka on korjattu kotiseutumuseoksi. Museon vieressä on puolestaan Puistolan mansardikattoinen talo.
-Iijoen rantatörmällä sijaitseva pappilan päärakennus on rakennettu vanhimmilta osin vuonna 1817 ja jatkettu molemmista päistä 1840-luvulla. Pihapiiriin kuuluu 1700-luvulla rakennettu Kuninkaanpirtti sekä pitkä väenrakennus. Pihapiirin ulkopuolella on kaksi aittaa.
-Haminan rannassa on 1877 rakennettu Puodinkosken myllykanava, joka toimii uima-altaana. Alueella on säilynyt patorakennelmia.