Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Ii
 
Iin rautatieasema ympäristöineen
 
Kuvaus:

Iin rautatieasema on rakennettu IV luokan aseman tyyppipiirustusten mukaan 1904 (B.Granholm). Asema-alueeseen liittyy vanhoja asuin- ja varastorakennuksia. Vieressä on tiivis Asemankylän alue, jossa on säilynyt monipuolisesti vanhaa rakennuskantaa.