Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Ii
 
Päkkilänkankaan kylä
 
Kuvaus:

Päkkilänkangas on Iin suurin kyläkunta Haminan jälkeen. Eri aikakausien pienehköt rakennukset ovat sijoittuneet vanhan kyläraitin varrelle yhtenäiseksi kokonaisuudeksi.