Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Ii
 
Ylirannan kulttuurimaisema Iijokitörmällä
 
Kuvaus:

Ylirannan yhtenäiset talot muodostavat vaikuttavan kokonaisuuden kumpuilevalla IIjokitörmällä.