Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Ii
 
Olhavan kylä
 
Kuvaus:

Olhavan kylässä toimi 1780-1885 Nybyn lasitehdas. Tehtaasta on näkyvissä enää perustukset. Tehtaan aikaisen Nybyn talon pitkä päärakennus on 1840-luvulta.Pihapiiriin kuuluu kivinavetta 1800-luvun keskivaiheilta. Olhavajoen etelänpuoleinen kyläraitti on säilyttänyt vanhan rakennuskantansa. Alueella on myös vanhoja ranta-aittoja.