Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Kalajoki
 
Plassi
 
Kuvaus:

Kalajokisuun pohjoisrannalla on vanha markkinapaikka Plassi, jossa on erittäin monipuolinen rakennuskanta. Alueen käyttö kauppapaikkana juontaa aina 1500-luvulta saakka. Myöhemmin Plassista muodostui kalastajien ja käsityöläisten asuinalue ja myöhemmin 1800-luvulla Santaholman saha työläisineen vaikutti yhdyskunnan muotoon. Plassin alue jakautuu kolmeen kokonaisuuteen: Plassin eteläpuoliseen rakennusryhmään, entisen kauppatorin markkinapuotiryhmään ja entisen Tervatorin sekä kalasataman rakennusryhmään.
-Plassin eteläpuolella sijaitsevat vanha Jokisuun koulu, entinen viljamakasiini Kruunun puoji vuodelta 1753 sekä Leinolan, Pienelän, Puistolan ja Änkilän vanhat rakennusryhmät.
-Entisen kauppatorin markkinamökeistä on säilynyt, joskin osin muutetussa asussaan Markkinamökki, Ojankulma, Juhonpuoti, Orellin pikkupuoli, Stolpin talo ja ns. Kalajoen soukka paikka. Vanhimmat rakennuksista ovat 1700-luvun puolelta.
-Entisen Tervatorin varrella on Santaholman sahan konttori, n. 38 m pitkä puurakennus 1800-luvun alkupuolelta. Alueen vanhoja 1800-luvun asuinrakennuksia ovat Ollila sekä Tanskan ja Kilpisen talot. Tervatoriin liittyy myös vanha kalasatama aittoineen ja verkkokenttineen. Entiseen markkinaputkaan on sijoitettu Kalajoen kalastusmuseo.
-Plassin pohjoispuolisella sahan alueella on säilynyt joitakin vanhoja tuotantorakennuksia sekä vanhoja työväen asuinrakennuksia.
-Sahanomistaja Oskari Santaholman rakennuttama suuri asuinrakennus Havula on vuodelta 1912 (W.G.Palmqvist).
-Kalajoen pohjoisrannalla, aivan valtatien kupeessa sijaitsee Jokelan pappila, jonka suuri mansardikattoinen päärakennus on vuodelta 1802.