Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Kalajoki
 
Kalajokilaakson kulttuurimaisema välillä Pitkäsenkylä-Nuoranperä-Hihnanperä
 
Kuvaus:

Kalajokilaakson kulttuurimaisema välillä Pitkäsenkylä-Nuoranperä-Hihnanperä sisältää runsaasti perinteistä rakennuskantaa. Pitkäsenkylässä on vanhoja asuinrakennuksia mm. Tavastin (Saukko), Kivirinnan, Niemelän, Alanauhan ja Nauhan tiloilla. Maisema-alueen luoteispäässä on Etelänky län vanha koulu vuodelta 1923 (T.Salervo). Kaakossa, Tyngän kylässä, kulttuurimaisema laajenee Vääräjoen haarassa. Alueella on Kalajoen ensimmäisen kirkon (1525-1555) paikka muistomerkkeineen. Vanhaa rakennuskantaa on Tavastin, Keski-Simin, Peltolan ja Rantatalon pihapiireissä. Tyngän pienteollisuustaustasta kertovat vanha mylly- ja saharakennus sekä savenvalajan paja, joka on nyt museona.