Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Kalajoki
 
Kallankarit
 
Kuvaus:

Kallankarit ovat olleet kalastajien tukikohtana jo 1500-luvun lopulta lähtien. Omaleimaisen yhteisön erikoisuuksiin kuuluu Ruotsin kuninkaan 1669 antama rajoitettu paikallishallinto karinkokouksineen ja haminaoikeuksineen. Maakallan saarella on kirkon ympärillä lukuisia pieniä kalastajamajoja.
-Maakallan oktogoninmuotoinen puukirkko on rakennettu 1779-80 (S.Jylkkä-Silvén). Kirkon vieressä on pappilan rakennus 1780-luvulta.
-Ulkokallan majakka on vuodelta 1871 (A.H.Dalström).