Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Kestilä
 
Kestilän kirkkoympäristö
 
Kuvaus:

Siikajoen pohjoisrannalla sijaitseva Kestilän puukirkko on rakennettu 1854-55 (IK/E.B.Lohrmann). Muodoltaan se on länsitornillinen ristikirkko. Kirkon ympärillä on vanha hautausmaa.
-Kirkkomaisemaan liittyvät manttaalikunnan vanhat viljamakasiinit sekä Mannermaan kaupparakennus 1800-luvun jälkipuolelta sekä sen pihassa olevat kaksi vanhaa museoaittaa.
-Kestilän pappilan puinen päärakennus on vuodelta 1868.