Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Kuivaniemi
 
Pohjoisrannan kylä
 
Kuvaus:

Kuivajokisuun pohjoisrannalla sijaitsevassa Pohjoisrannan kylässä vanhat talouskeskukset muodostavat yhdessä rannoille aukeavien peltojen kanssa arvokkaan maisemakokonaisuuden. Rannan verkkovajat ja venesuojat antavat kylälle oman leimansa. Perinteistä rakennuskantaa on mm. Miettusen, Kakon, Yli-Kaupin, Ali-Kaupin ja Rajalan tiloilla. Suukosken yhä käytössä oleva mylly on 1930-luvulta.