Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Suodenniemi
  Kirkkojärven kulttuurimaisema
  Koppelo, Jalkavala
  Leppälampi-Taipale kulttuurimaisema