Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Kainuu
 
Hyrynsalmi
  Hyrynsalmen kirkko ympäristöineen
  Hyrynsalmen rautatieasema
  Kaunislehdon talomuseo, Oravivaara
  Moisiovaaran vaara-asutus
Kajaani
  Kajaanin kirkko
  Kajaanin raatihuone, Linnakatu 14
  Kajaanin rautatieasema
  Kajaanin seminaarialue
  Kajaaninjoen maisemat Petäisenniskasta Paltaniemelle
  Paltaniemen kulttuurimaisema
Kuhmo
  Kuhmon kirkko ja Pajakkakoski
  Lentuankoski
  Rimmin vienankarjalainen kylä
  Saunajärven kannaksen varustukset
  Tervasalmen silta
  Timoniemi
Paltamo
  Kivesjärven rautatieasema
  Kontiomäen rautatieasema
  Melalahden kylä ja ympäröivä kulttuurimaisema
  Varisjoen mylly ja Taipaleen tila
Puolanka
  Aittokylän vaaraviljelymaisema
  Askanmäen vaara-asutus
  Suolijärven kulttuurimaisema
Ristijärvi
  Hiisijärven kulttuurimaisema
  Kivikylän vaara-asutus
  Möykkysenjoen kivisilta
  Ristijärven kirkko ja tapuli
  Torvenkosken koskimaisema
Sotkamo
  Korvanniemen kulttuurimaisema
  Naapurivaaran vaaraviljelymaisema
  Pohjavaaran vaara-asutus
  Sapsonranta, rantaviljelymaisema
  Vuokatin rautatieasema
Suomussalmi
  Hietajärven ja Kuivajärven vienankarjalainen kulttuurimaisema
  Juntusrannan rantaviljelymaisema
  Perangan - Hossan reitti
  Raatteen tie
Vaala
  Jylhämän voimalaitos ja Oulujoki Oy:n ulkomuseo
  Keisarintie
  Lamminahon rakennusryhmä, Niskankylä
  Manamansalon kulttuurimaisema saaren pohjoisosassa
  Nuojuan voimalaitos
  Säräisniemen kylä
  Uittokanava Painuanlahdelta Neittävänjokeen
  Vaalan rautatieasema
Vuolijoki
  Käkisaaren kannas ja kanava
  Saaresmäen kylä
  Vuolijoen kirkko