Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

 

Museiverket är expert inom det materiella kulturarvet och kulturmiljön, tillhandahåller tjänster, utvecklar sin bransch och fungerar som myndighet.

Museiverket delade ut understöd för restaurering av byggnader och vård av fornlämningar
Museiverket delade ut understöd för restaurering av byggnader och vård av fornlämningar
Museiverket har delat ut 1 598 000 euro i understöd för restaurering av byggnader och 8 000 euro i stöd för vård av fornlämningar. Restaureringsunderstöd beviljades 196 objekt. Antalet inkomna ansökningar uppgick till 455. Stöd för vård av fornlämningar söktes för tre objekt, varav två beviljades understöd.
Skyddet stödjer en kontrollerad utveckling av Helsingfors järnvägsstation
Skyddet stödjer en kontrollerad utveckling av Helsingfors järnvägsstation
Helsingfors järnvägsstation är den viktigaste symbolen för finländsk järnvägsarkitektur och ett unikt arkitektoniskt mästerverk från början av 1900-talet. Museiverket föreslår att järnvägsstationen skyddas med stöd av lagen om skyddande av byggnadsarvet. För närvarande fastställs skyddet genom förordningen om skydd för staten tillhöriga byggnader och genom detaljplanen. Målet med skyddsförslaget är att utveckla och förstärka skyddet av Helsingfors järnvägsstation så att det stödjer användning, skötsel, reparationer och ändringar samt erbjuder hållbara ramar för utvecklingen av stationen.
Museistatistik 2015 har publicerats – museerna gör mångsidigt och livligt publikarbete
Museistatistik 2015 har publicerats – museerna gör mångsidigt och livligt publikarbete
Museiverket har på nätet publicerat Museistatistik 2015 med information om ekonomin, personalen och verksamheten vid de yrkesmässigt skötta museerna. Statistiksökningen och statistiktabellerna från 2007–2015 som publicerats som öppna data finns tillgängliga på www.museotilasto.fi.
Penningfyndet i Hämeenkoski omfattar över 300 silvermynt från vikingatiden
Penningfyndet i Hämeenkoski omfattar över 300 silvermynt från vikingatiden
Museiverkets provutgrävningsgrupp har undersökt en åker i Hämeenkoski där föreningen Kanta-Hämeen Menneisyyden Etsijät hittade mynt på Kristi himmelsfärdsdag. Fältarbetena gjordes i samarbete med upphittarna. På platsen hittades totalt över 300 silvermynt. Fyndet av mynt från vikingatiden är det största under de senaste decennierna. Största delen av mynten är typiska tyska och anglosaxiska mynt från tidigt 1000-tal, men det finns även åtminstone ett bysantiskt mynt och en imitation av ett sådant med i fyndet. De upphittade mynten är i exceptionellt bra skick.
Antalet museibesökare ökar fortfarande
Antalet museibesökare ökar fortfarande
Förhandsinformationen från Museistatistiken 2015 avslöjar att de 331 museiobjekten vid Finlands 150 professionella museer besöktes över 5,5 miljoner gånger ifjol och att det genomsnittliga besöksantalet vid museiobjekten var närmare 17 000. Gratisbesökens andel av det totala antalet besök var över hälften. De flesta besöken gjordes på museer i Nyland och i förhållande till landskapens invånarantal på Egentliga Tavastlands museer. Den mest populära museitypen är det kulturhistoriska museet. Museiverket publicerar en omfattande rapport om museernas verksamhet 2015 i mitten av maj.
En medeltida borg fick en egen utställning i Borgå
En medeltida borg fick en egen utställning i Borgå
En friluftsutställning som presenterar den nationellt värdefulla medeltida borgplatsen på Husholmen har öppnats i Borgå. Utställningen, som kommit till i samarbete mellan Museiverket och godsägaren Bosgård herrgård, är avgiftsfri och öppen för allmänheten året runt som en del av nätverket av naturstigar på herrgårdens marker.


Till pressmeddelandearkiv
Oikea-yla
  Museoviraston kyltti

Kontaktinformation och ärendehantering


FinnaSV

Museer Finna

Finska museers samlingar med en enda sökning.

Uimaranta Naantalissa 1936

Kuvakokoelmat.fi

Tjänster presenterar Museiverkets digitalserade bildsamlingar. Tjänsten är på finska.

Carl Fredrik Meinander - Arkeolog med perspektiv

Publikationer

 
Oikea-ala
 


SidkartaSenast uppdaterad 14.9.2015
© Museiverket