Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

 

Museiverket är expert inom det materiella kulturarvet och kulturmiljön, tillhandahåller tjänster, utvecklar sin bransch och fungerar som myndighet.

Museerna och UNESCO har samma mål
Museerna och UNESCO har samma mål
Museerna är centrala institutioner som bevarar kulturarvet i alla dess former. Genom att stödja dem främjas de av UNESCO eftersträvade viktiga målen för dialog, social kohesion och hållbar utveckling mellan kulturer. UNESCO:s generalförsamling godkände i oktober 2015 en ny rekommendation om museernas betydelse i samhället. Rekommendationen har nu publicerats i sin slutgiltiga form och förberetts i samarbete med International Council of Museums ICOM.
Ansökningstiden för restaureringsunderstöd för traditionsfartyg inleds – nu görs ansökan elektroniskt
Ansökningstiden för restaureringsunderstöd för traditionsfartyg inleds – nu görs ansökan elektroniskt
Museiverket kungör att restaureringsunderstöd för traditionsfartyg kan sökas. Ansökan inleds den 15 augusti 2016 klockan 8 och avslutas den 16 september 2016 klockan 16. Restaureringsunderstöd för traditionsfartyg kan sökas för restaurering av båtar som klassificerats som värdefulla samt för restaurering av gamla anordningar som klassificerats som betydelsefulla för verksamheten på varv och båtbyggerier som utför traditionellt reparations- och restaureringsarbete. Understöd kan sökas av privatpersoner eller samfund. Sammanlagt 355 000 euro delas ut i understöd.
Nationalmuseet överlåter föremålen från Sissola till Släktföreningen Sissonen
Nationalmuseet överlåter föremålen från Sissola till Släktföreningen Sissonen
Sissola gård i Mekrijärvi by i Ilomants är den enda byggnadsgruppen i Finland med anknytning till runosångstradition som fortfarande ligger på sin ursprungliga plats. Runosångarsläkten Sissonen har bott där sedan 1600-talet. De senaste årtiondena har Sissola ägts av staten och kommunen. Våren 2016 lämnade Ilomants kommun gården över till släktföreningen Sissosten Sukuseura ry. Nu överlämnar Nationalmuseet även föremålen från Sissola till släktföreningen.
Praktfulla studiobilder av Atelier Daniel Nyblin från 1800-talet finns nu även på nätet
Praktfulla studiobilder av Atelier Daniel Nyblin från 1800-talet finns nu även på nätet
Museiverkets Bildsamlingar har digitaliserat 350 studiobilder av fotoateljé Atelier Daniel Nyblin från åren 1877–1878. Mindre visitkortsbilder limmade på papp och lite större kabinettkort i postkortstorlek delades ut till vänner och släktingar, de byttes och samlades i album. Nu kan man titta på dessa fina visitkortsbilder och kabinettkort i tjänsten Kuvakokoelmat.fi.
Lokalsamhällen som håller traditioner levande har en stark roll i genomförandet av konventionen för det immateriella kulturarvet
Lokalsamhällen som håller traditioner levande har en stark roll i genomförandet av konventionen för det immateriella kulturarvet
Museiverket har offentliggjort ett åtgärdsprogram för Unescos konvention om skydd av det immateriella kulturarvet. Konventionen genomförs med aktiv informering, evenemang, förteckning av det immateriella kulturarvet och verksamhet inom kretsarna för levande kulturarv. Eftersom konventionens anda kräver att lokalsamhällen spelar en viktig roll vid identifiering och definiering av det immateriella kulturarvet ska ett nationellt aktörsnätverk av kretsar för levande kulturarv skapas i Finland.
Museiverket fortsätter att söka efter vraket Hanneke Wrome i Jussarös skeppsfälla
Museiverket fortsätter att söka efter vraket Hanneke Wrome i Jussarös skeppsfälla
Vattnen med många grynnor utanför Jussarö i Raseborg kan på goda grunder kallas för en skeppsfälla. Där tog resan slut också för kapten Hanneke Wromes holk som eventuellt sjönk söder om Jussarö år 1468. Museiverket fick ett meddelande från Rauno Koivusaari i januari 2015 om att vraket hade hittats och sökningarna efter vraket inleddes förra sommaren. Sökningarna fortsätter 13–23 juni 2016 då Museiverket utför marinarkeologiska fältarbeten i Jussarös område.


Till pressmeddelandearkiv
Oikea-yla
  Museoviraston kyltti

Kontaktinformation och ärendehantering


FinnaSV

Museer Finna

Finska museers samlingar med en enda sökning.

Uimaranta Naantalissa 1936

Kuvakokoelmat.fi

Tjänster presenterar Museiverkets digitalserade bildsamlingar. Tjänsten är på finska.

Carl Fredrik Meinander - Arkeolog med perspektiv

Publikationer

 
Oikea-ala
 


SidkartaSenast uppdaterad 6.7.2016
© Museiverket