Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

 

Kulturarvet är även ditt arv. Kulturarvet är vår gemensamma egendom som vi måste sköta om, men det är också avsett att användas och ge oss upplevelser.
Museiverket arbetar till förmån för bevarande och hållbar användning av kulturarvet, samt för kännedomen om det. Bekanta dig med våra tjänster och utnyttja Museiverkets gedigna sakkännedom.

Olympiastadion är en del av vårt även internationellt sett mest uppskattade kulturarv
Olympiastadion är en del av vårt även internationellt sett mest uppskattade kulturarv
Det har varit en intensiv debatt i media på sistone om de ökade kostnaderna för renoveringen av Olympiastadion. Debatten har kopplats till den även i övrigt aktuella diskussionen om offentliga byggprojekts kostnader och processhantering. En framträdande tanke tycks vara att det är just skyddet som kostar och att Museiverket på det sättet orsakar orimliga kostnader för samhället. Så är dock inte fallet.
Alla tiders besöksrekord i finländska museer år 2016
Alla tiders besöksrekord i finländska museer år 2016
Finlands 154 museiobjekt vid museer i yrkesmässig regi besöktes år 2016 över 6,6 miljoner gånger. Museerna besöktes över en miljon gånger fler än året innan. Museerna i Nyland, Birkaland och Egentliga Finland lockade flest besökare.
Museiverket avstår från sina lokaler på Sturegatan 4
Museiverket avstår från sina lokaler på Sturegatan 4
Museiverket avstår från sina lokaler i Kulturhusets kontorsflygel på Sturegatan 4 i Helsingfors av kostnadsskäl. Avdelningen för kulturmiljötjänster har flyttat till Museiverkets kontorshus på Sturegatan 2a där avdelningen för arkiv- och informationstjänster redan är verksam. Enheten för utveckling av museisektorn och enheten för administrativa tjänster flyttar från Sturegatan 4 till en gårdsbyggnad i Nationalmuseets park i månadsskiftet februari–mars. Även Museiverkets generaldirektör kommer att flytta till samma byggnad.
Understöd för forskning och utveckling av världsarvsobjekten i Finland
Understöd för forskning och utveckling av världsarvsobjekten i Finland
Museiverket har beviljat 99 000 euro i statsunderstöd för projekt där man forskar i och utvecklar världsarvsobjekten i Finland. Understöd beviljades Suomen maailmanperintöalueiden yhdistys ry (50 000 euro), Föreningen för kulturarvsfostran i Finland rf (33 000 euro), UPM Kymmene Abp/Verla fabriksmuseum (10 400 euro) samt institutionen för lärarutbildning vid Jyväskylä universitet (5 600 euro).
Över 100 000 bilder i Museiverkets Bildsamlingar har öppnats för fri användning
Över 100 000 bilder i Museiverkets Bildsamlingar har öppnats för fri användning
Museiverkets Bildsamlingar har öppnat över 100 000 bilder för fri användning via tjänsten Finna (www.finna.fi). Bland bilderna finns bland annat gammal grafik, scener och människor från 1800-talet och hela den bildliga mångfalden av 1900-talets Finland. Det finns många bilder även från 100 år tillbaka medan de nyaste har tagits på 2000-talet. Bilderna kan i regel användas med CC BY-licensen. Med andra ord ska man ange både fotografens namn och källan när man använder bilderna. Vem som helst får använda bilderna för vilket ändamål som helst.
Reparationer som bevarar traditionsfartygs värde understöddes med restaureringsunderstöd
Reparationer som bevarar traditionsfartygs värde understöddes med restaureringsunderstöd
Museiverket har beviljat 355 000 euro i restaureringsunderstöd av anslagen för 2016 för att säkerställa bevarandet av 15 fartyg och två varv som klassificerats som värdefulla. Restaureringsunderstöd beviljas för reparationer som bevarar objektens kulturhistoriska värde.


Till pressmeddelandearkiv
Oikea-yla
  Museoviraston kyltti

Kontaktinformation och ärendehantering


FinnaSV

Museer Finna

Finska museers samlingar med en enda sökning.

Uimaranta Naantalissa 1936

Kuvakokoelmat.fi

Tjänster presenterar Museiverkets digitalserade bildsamlingar. Tjänsten är på finska.

Carl Fredrik Meinander - Arkeolog med perspektiv

Publikationer

 
Oikea-ala
 


SidkartaSenast uppdaterad 9.11.2016
© Museiverket