Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

 

Kulturarvet är även ditt arv. Kulturarvet är vår gemensamma egendom som vi måste sköta om, men det är också avsett att användas och ge oss upplevelser.
Museiverket arbetar till förmån för bevarande och hållbar användning av kulturarvet, samt för kännedomen om det. Bekanta dig med våra tjänster och utnyttja Museiverkets gedigna sakkännedom.

Ansökan om understöd för vård av världsarvsobjekt samt bidrag till lokala museers projekt inleds den 1 november
Ansökan om understöd för vård av världsarvsobjekt samt bidrag till lokala museers projekt inleds den 1 november
Museiverket utlyser bidrag för år 2018 att sökas för för vården av världsarvsobjekt i Finland samt bidrag till lokala museers verksamhet. Ansökningstiden går ut den 15 december 2017 kl. 15.00. Bidrag söks för första gången via ett system för e-tjänster. Privatpersoner behöver bankkoder, ett certifikatkort eller ett mobilcertifikat för att kunna använda systemet, medan sammanslutningar använder Befolkningsregistercentralens Katso-organisationskoder.
Museiverkets nya statistikkort berättar om museernas år 2016
Museiverkets nya statistikkort berättar om museernas år 2016
Hur fördelar sig museienheterna på kartan över Finland? Vilka faktorer som ökar antalet museibesök kan ses i statistiken? Hur såg museernas ekonomi ut år 2016? Museiverkets statistikkort, som nu har publicerats i webbtjänsten Museotilasto, ger svar på dessa och många andra frågor.
Ansökan om understöd för projekt inom ramen för europeiska temaåret för kulturarv 2018 inleds den 20 september
Ansökan om understöd för projekt inom ramen för europeiska temaåret för kulturarv 2018 inleds den 20 september
Museiverket utlyser understöd för inkluderande projekt inom ramen för det europeiska temaåret för kulturarv 2018. Ansökningstiden går ut den 20 oktober 2017 kl. 15.00. Understödsansökan genomförs i två steg. I den första fasen lämnar sökandena in korta projektutkast, av vilka en del kommer att väljas till den andra fasen för vidareutveckling.
Guldhalsringen från Nousis ‒ Finlands finaste guldsmycke från järnåldern ställs ut för första gången i Nationalmuseet
Guldhalsringen från Nousis ‒ Finlands finaste guldsmycke från järnåldern ställs ut för första gången i Nationalmuseet
Halsringen i guld som hittades år 1770 i Nousis och som nu ställs ut i Nationalmuseet är det finaste järnåldersföremålet som hittats i Finland. Smycket tillhör samlingarna vid Statens historiska museum i Sverige, eftersom värdefulla markfynd även från Finland enligt lag skulle levereras till Stockholm. Nu ska smycket lånas och visas på Nationalmuseets nya utställning Förhistorien som öppnades i april. Guldhalsringen visas för allmänheten fr.o.m 19.9.2017.
Ansökan om restaureringsbidrag för byggnader samt bidrag som beviljas museers innovativa projekt inleds den 15 september
Ansökan om restaureringsbidrag för byggnader samt bidrag som beviljas museers innovativa projekt inleds den 15 september
Museiverket utlyser bidrag för år 2018 att sökas för restaurering av byggnader samt bidrag som beviljas för innovativa projekt inom yrkesmässigt skötta museer. Ansökningstiden går ut den 31 oktober 2017 kl. 15.00. Bidrag söks för första gången via ett system för e-tjänster. Privatpersoner behöver bankkoder för att kunna använda systemet, medan sammanslutningar använder Befolkningsregistercentralens Katso-organisationskoder.
Det marina kulturarvet tas med i havsområdesplaneringen - projektet BalticRIM kör igång
Det marina kulturarvet tas med i havsområdesplaneringen - projektet BalticRIM kör igång
Länderna kring Östersjön ska bli ett internationellt mönsterområde för havsområdesplanering. Östersjöns kulturarv under vatten är ovanligt mångsidigt och välbevarat även med internationella mått mätt. Syftet med BalticRIM-projektet är att ta med det marina kulturarvet i Europas havsområdesplanering. Vi kartlägger Östersjöns och Finlands intressantaste skeppsfällor, marina slagfält och kulturlandskap under vattnet. Samtidigt förbättrar vi det marina kulturarvets tillgänglighet och användbarhet och stödjer så kallad blå tillväxt, såsom marin turism.


Till pressmeddelandearkiv
Oikea-yla
  Museoviraston kyltti

Kontaktinformation och ärendehantering


FinnaSV

Museer Finna

Finska museers samlingar med en enda sökning.

Uimaranta Naantalissa 1936

Kuvakokoelmat.fi

Tjänster presenterar Museiverkets digitalserade bildsamlingar. Tjänsten är på finska.

Carl Fredrik Meinander - Arkeolog med perspektiv

Publikationer

 
Oikea-ala
 


SidkartaSenast uppdaterad 20.10.2017
© Museiverket