Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

 

Kulturarvet är även ditt arv. Kulturarvet är vår gemensamma egendom som vi måste sköta om, men det är också avsett att användas och ge oss upplevelser.
Museiverket arbetar till förmån för bevarande och hållbar användning av kulturarvet, samt för kännedomen om det. Bekanta dig med våra tjänster och utnyttja Museiverkets gedigna sakkännedom.

Nästan hundra ansökningar till den nationella förteckningen över det levande kulturarvet – populariteten överraskade Museiverket
Nästan hundra ansökningar till den nationella förteckningen över det levande kulturarvet – populariteten överraskade Museiverket
Den första ansökningsrundan till den nationella förteckningen över det levande kulturarvet samlade nästan ett hundra ansökningar. Populariteten överraskade Museiverket. Den stora mediesynligheten på olika håll i Finland satte fart på olika traditionssammanslutningar.
Nu kan du på internet se den äldsta färgfilmen i Finland och sju gamla smalfilmer om hantverk som håller på att försvinna
Nu kan du på internet se den äldsta färgfilmen i Finland och sju gamla smalfilmer om hantverk som håller på att försvinna
De gamla etnologiska 16 mm:s filmer i Museiverkets Bildsamlingar och den äldsta bevarade färgfilmen som filmats i Finland har nu digitaliserats och publicerats på internet. Smalfilmerna berättar om hur man i skärgården förberedde sig inför Helsingfors strömmingsmarknad, hur man tillverkar en traditionell kniv, bygger ett timmerhus, fångar nejonögon, gjuter en kyrkklocka och tillverkar lerkärl, tagelrev eller hamprep. I den äldsta finländska färgfilmen rör man sig på Salutorget i Helsingfors år 1936.
Ansökningstiden till den Nationella förteckningen över det levande kulturarvet har startat
Ansökningstiden till den Nationella förteckningen över det levande kulturarvet har startat
Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet trädde i kraft av Finland våren 2013. I Finland började man under ledning av Museiverket genomföra konventionen mångsidigt och annorlunda än i många andra länder, bl.a. med hjälp av en engagerande och öppen wikiförteckning. Sedan februari 2016 har man i förteckningen samlat anmälningar om levande immateriella traditioner. Över hundra aktörer har berättat om sina traditioner och wikiförteckningen har redan över 80 anmälningar på fem olika språk. I de många skedena av genomförande av Unesco-konventionen är man nu i Finland i ett skede där ansökning till den Nationella förteckningen över det levande kulturarvet har öppnats.
Olympiastadion är en del av vårt även internationellt sett mest uppskattade kulturarv
Olympiastadion är en del av vårt även internationellt sett mest uppskattade kulturarv
Det har varit en intensiv debatt i media på sistone om de ökade kostnaderna för renoveringen av Olympiastadion. Debatten har kopplats till den även i övrigt aktuella diskussionen om offentliga byggprojekts kostnader och processhantering. En framträdande tanke tycks vara att det är just skyddet som kostar och att Museiverket på det sättet orsakar orimliga kostnader för samhället. Så är dock inte fallet.
Alla tiders besöksrekord i finländska museer år 2016
Alla tiders besöksrekord i finländska museer år 2016
Finlands 154 museiobjekt vid museer i yrkesmässig regi besöktes år 2016 över 6,6 miljoner gånger. Museerna besöktes över en miljon gånger fler än året innan. Museerna i Nyland, Birkaland och Egentliga Finland lockade flest besökare.
Museiverket avstår från sina lokaler på Sturegatan 4
Museiverket avstår från sina lokaler på Sturegatan 4
Museiverket avstår från sina lokaler i Kulturhusets kontorsflygel på Sturegatan 4 i Helsingfors av kostnadsskäl. Avdelningen för kulturmiljötjänster har flyttat till Museiverkets kontorshus på Sturegatan 2a där avdelningen för arkiv- och informationstjänster redan är verksam. Enheten för utveckling av museisektorn och enheten för administrativa tjänster flyttar från Sturegatan 4 till en gårdsbyggnad i Nationalmuseets park i månadsskiftet februari–mars. Även Museiverkets generaldirektör kommer att flytta till samma byggnad.


Till pressmeddelandearkiv
Oikea-yla
  Museoviraston kyltti

Kontaktinformation och ärendehantering


FinnaSV

Museer Finna

Finska museers samlingar med en enda sökning.

Uimaranta Naantalissa 1936

Kuvakokoelmat.fi

Tjänster presenterar Museiverkets digitalserade bildsamlingar. Tjänsten är på finska.

Carl Fredrik Meinander - Arkeolog med perspektiv

Publikationer

 
Oikea-ala
 


SidkartaSenast uppdaterad 9.11.2016
© Museiverket