Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

 

Museiverket är expert inom det materiella kulturarvet och kulturmiljön, tillhandahåller tjänster, utvecklar sin bransch och fungerar som myndighet.

Undervattensmysteriet i Tohmajärvi fortfarande olöst
Undervattensmysteriet i Tohmajärvi fortfarande olöst
Museiverkets havsarkeologer undersökte i veckan undervattensfynd i Salmilampi och Sirrilampi i Tohmajärvi. Resultaten av datering av prov av trästycken från fynden tydde på att de är upp till 2 500 år gamla. Vid de undersökningar som nu utfördes fann man att träsken visar många spår av mänsklig verksamhet. Visuella observationer och information från ortsborna tyder på att spåren har ackumulerats i olika tidsskeden under en lång tid. Vissa konstruktioner i trä visar tydligt spår av att ha sågats och kan därför antas vara av ganska ungt datum. Under undersökningen fann man också en eka som dykare hade hittat redan tidigare samt en konstruktion som tolkades vara en flotte. Dessa är intressanta med tanke på den historiska användningen av området.
Museiverket utlyser behovsprövade understöd för år 2017
Museiverket utlyser behovsprövade understöd för år 2017
Museiverket utlyser från och med den 15.9. de behovsprövade understöden för året 2017. Understöden är avsedda både för verksamhet och bevarandet av kulturarvet som en del av vår gemensamma arv. Understöd som kan sökas: behovsprövade statsunderstöd för museer, statsunderstöd för innovativa projekt vid museer, understöd för dokumentation av det finländska kulturarvet, understöd för restaurering av byggnader, understöd för vård av världsarvsobjekt och fornlämningsområden i Finland. Ansökningstiderna för de olika understöden varierar.
Museerna och UNESCO har samma mål
Museerna och UNESCO har samma mål
Museerna är centrala institutioner som bevarar kulturarvet i alla dess former. Genom att stödja dem främjas de av UNESCO eftersträvade viktiga målen för dialog, social kohesion och hållbar utveckling mellan kulturer. UNESCO:s generalförsamling godkände i oktober 2015 en ny rekommendation om museernas betydelse i samhället. Rekommendationen har nu publicerats i sin slutgiltiga form och förberetts i samarbete med International Council of Museums ICOM.
Ansökningstiden för restaureringsunderstöd för traditionsfartyg inleds – nu görs ansökan elektroniskt
Ansökningstiden för restaureringsunderstöd för traditionsfartyg inleds – nu görs ansökan elektroniskt
Museiverket kungör att restaureringsunderstöd för traditionsfartyg kan sökas. Ansökan inleds den 15 augusti 2016 klockan 8 och avslutas den 16 september 2016 klockan 16. Restaureringsunderstöd för traditionsfartyg kan sökas för restaurering av båtar som klassificerats som värdefulla samt för restaurering av gamla anordningar som klassificerats som betydelsefulla för verksamheten på varv och båtbyggerier som utför traditionellt reparations- och restaureringsarbete. Understöd kan sökas av privatpersoner eller samfund. Sammanlagt 355 000 euro delas ut i understöd.
Nationalmuseet överlåter föremålen från Sissola till Släktföreningen Sissonen
Nationalmuseet överlåter föremålen från Sissola till Släktföreningen Sissonen
Sissola gård i Mekrijärvi by i Ilomants är den enda byggnadsgruppen i Finland med anknytning till runosångstradition som fortfarande ligger på sin ursprungliga plats. Runosångarsläkten Sissonen har bott där sedan 1600-talet. De senaste årtiondena har Sissola ägts av staten och kommunen. Våren 2016 lämnade Ilomants kommun gården över till släktföreningen Sissosten Sukuseura ry. Nu överlämnar Nationalmuseet även föremålen från Sissola till släktföreningen.
Praktfulla studiobilder av Atelier Daniel Nyblin från 1800-talet finns nu även på nätet
Praktfulla studiobilder av Atelier Daniel Nyblin från 1800-talet finns nu även på nätet
Museiverkets Bildsamlingar har digitaliserat 350 studiobilder av fotoateljé Atelier Daniel Nyblin från åren 1877–1878. Mindre visitkortsbilder limmade på papp och lite större kabinettkort i postkortstorlek delades ut till vänner och släktingar, de byttes och samlades i album. Nu kan man titta på dessa fina visitkortsbilder och kabinettkort i tjänsten Kuvakokoelmat.fi.


Till pressmeddelandearkiv
Oikea-yla
  Museoviraston kyltti

Kontaktinformation och ärendehantering


FinnaSV

Museer Finna

Finska museers samlingar med en enda sökning.

Uimaranta Naantalissa 1936

Kuvakokoelmat.fi

Tjänster presenterar Museiverkets digitalserade bildsamlingar. Tjänsten är på finska.

Carl Fredrik Meinander - Arkeolog med perspektiv

Publikationer

 
Oikea-ala
 


SidkartaSenast uppdaterad 6.7.2016
© Museiverket