Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

 

Kulturarvet är även ditt arv. Kulturarvet är vår gemensamma egendom som vi måste sköta om, men det är också avsett att användas och ge oss upplevelser.
Museiverket arbetar till förmån för bevarande och hållbar användning av kulturarvet, samt för kännedomen om det. Bekanta dig med våra tjänster och utnyttja Museiverkets gedigna sakkännedom.

Katalogiseringsanvisning för museer finns nu på svenska i PDF-format
Katalogiseringsanvisning för museer finns nu på svenska i PDF-format
Museoiden luettelointiohje (2014) finns nu även på svenska. Katalogiserinsanvisning för museer utges i fem olika PDF-publikationer; Föremål, Fotografi, Arkivmaterial, Audiovisuellt material och Konstverk. I framtiden kommer Katalogiseringsanvisning för museer att finnas också på svenska på webbsidan www.luettelointiohje.fi.
Museiisbrytaren Tarmo bogseras från Kotka till Helsingfors för renovering
Museiisbrytaren Tarmo bogseras från Kotka till Helsingfors för renovering
Den finska isbrytarflottans ålderspresident, den ångdrivna museiisbrytaren Tarmo, dockas äntligen. Fartyget bogseras till Sveaborgs docka i Helsingfors för renovering. Fartyget ska bogseras i början av denna veckan beroende om vädret. Våren 2017 återvänder museigästers och ångbåtsentusiasters favorit Tarmo till Vellamo som museiskepp för att fira hundraåringen Finland.
Museiverkets exceptionella sätt att samla in material till förteckningen över det levande kulturarvet nominerat till mottagare av Europa Nostra-priset
Museiverkets exceptionella sätt att samla in material till förteckningen över det levande kulturarvet nominerat till mottagare av Europa Nostra-priset
Wikiförteckningen över det levande kulturarvet, som upprätthålls av Museiverket och i vilken det immateriella kulturarvet presenteras omfattande, är nominerad i kategorin Utbildning, träning och ökad medvetenhet i Europa Nostras kulturarvstävling. Insamlandet av material till förteckningen är en del av verkställandet av Unescos konvention om skydd av det immateriella kulturarvet i Finland. Det exceptionellt engagerande och öppna sättet att samla in material till förteckningen har även väckt internationell uppmärksamhet.
En ny publikation om världarvsobjekt har publicerats
En ny publikation om världarvsobjekt har publicerats
Museiverkets nya publikation presenterar Finlands sju världsarvsobjekt med bilder och text. Publikationen förverkligades i samarbete med världsarvsobjektens bakgrundsorganisation och strävar efter att öka kännedomen om objekten i såväl Finland som utomlands. Två språkversioner har publicerats av boken, en finsk- och svenskspråkig samt en engelsk- och franskspråkig version.
Undervattensmysteriet i Tohmajärvi fortfarande olöst
Undervattensmysteriet i Tohmajärvi fortfarande olöst
Museiverkets havsarkeologer undersökte i veckan undervattensfynd i Salmilampi och Sirrilampi i Tohmajärvi. Resultaten av datering av prov av trästycken från fynden tydde på att de är upp till 2 500 år gamla. Vid de undersökningar som nu utfördes fann man att träsken visar många spår av mänsklig verksamhet. Visuella observationer och information från ortsborna tyder på att spåren har ackumulerats i olika tidsskeden under en lång tid. Vissa konstruktioner i trä visar tydligt spår av att ha sågats och kan därför antas vara av ganska ungt datum. Under undersökningen fann man också en eka som dykare hade hittat redan tidigare samt en konstruktion som tolkades vara en flotte. Dessa är intressanta med tanke på den historiska användningen av området.
Museiverket utlyser behovsprövade understöd för år 2017
Museiverket utlyser behovsprövade understöd för år 2017
Museiverket utlyser från och med den 15.9. de behovsprövade understöden för året 2017. Understöden är avsedda både för verksamhet och bevarandet av kulturarvet som en del av vår gemensamma arv. Understöd som kan sökas: behovsprövade statsunderstöd för museer, statsunderstöd för innovativa projekt vid museer, understöd för dokumentation av det finländska kulturarvet, understöd för restaurering av byggnader, understöd för vård av världsarvsobjekt och fornlämningsområden i Finland. Ansökningstiderna för de olika understöden varierar.


Till pressmeddelandearkiv
Oikea-yla
  Museoviraston kyltti

Kontaktinformation och ärendehantering


FinnaSV

Museer Finna

Finska museers samlingar med en enda sökning.

Uimaranta Naantalissa 1936

Kuvakokoelmat.fi

Tjänster presenterar Museiverkets digitalserade bildsamlingar. Tjänsten är på finska.

Carl Fredrik Meinander - Arkeolog med perspektiv

Publikationer

 
Oikea-ala
 


SidkartaSenast uppdaterad 9.11.2016
© Museiverket