Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
Arkeologiska fälttjänster
Etusivu1Etusivu2Etusivu3Etusivu4Etusivu5Koekaivausryhmy3

Enheten för arkeologiska fälttjänster utför arkeologiska undersökningar i hela Finland både som tjänstearbete och på beställning. Huvuddelen av verksamheten utgörs av uppdragsundersökningar i samband med olika större bygg- och markaanvändningsprojekt. Den s.k. provutgrävningsgruppen utför med statlig finansiering arkeologiska undersökningar i anknytning till små privata byggprojekt.
 
Vi erbjuder en bred kompetens av arkeologiska utredningar och undersökningar. Våra tjänster omfattar:

  • Arkeologiska inventeringar
  • Arkeologiska övervakningar
  • Förundersökningar
  • Utgrävningar, slutundersökningar
  • Utredningar
  • Digital arkeologisk dokumentation, 3D-modeller
  • Informationsskyltar och fornlämningsstigar
  • Publikationer, föredrag, guidningar, utställningar

Kontakta oss: arke@museovirasto.fi


Facebook-logo

Kulturmiljöns registerportal
(på finska)


 SidkartaSenast uppdaterad 27.9.2016
© Museiverket