Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
Information om bilderna (på finska)
Arkiv
Kansatieteen aineistotKalastuksesta ja metsystyksesty Kuollan Lapissa
KUNDTJÄNST
ARKIVETS HISTORIA
ARKIVMATERIAL KONTAKTINFORMATION

Etnologiskt material


Det etnologiska muntliga traditionsmaterialet och manuskript kan du när du har fått användningstillstånd till materialet bekanta dig med på de etnologiska kundplatserna. Besöken ska bokas två veckor i förväg. Det etnologiska materialet är i huvudsak föremål för användningstillstånd på grund av datasekretesskäl. Ansökan om användningstillstånd kan du fylla i på förhand och skriva ut eller skanna det som bilaga till ett e-postmeddelande. Ansökan om användningstillstånd skickas till arkivets e-postadress eller till arkivets personal senast i samband med det planerade besöket.

Om eventuell kopiering och fotografering av dokumenten ska avtalas separat med personalen. I användningen av materialet ska du observera bestämmelserna i offentlighetslagen, upphovsrättslagen och personuppgiftslagen.

Enkätmaterial

Grunddelen av det etnologiska materialet utgörs av det muntliga materialet som vår organisation har producerat och samlat in från olika delar av Finland. Tyngdpunkten har legat på den materiella folkkulturen särskilt på landsbygden. Senare har man gått över till att dokumentera samtidens och moderna fenomen.

Svarsmaterialet för de etnologiska enkäterna finns i arkivet från och med 1956. Enkätsvaren har ordnats efter ämnesområde och inom ämnesområdena efter ort.

Enkäternas ämnesområden

Enkäter under åren 1956–1996
(på finska)
(enkäter publicerade i tidningen Seurasaari (1957–1974) och Museiverkets enkättidning (1975–1996))

Nyare enkäter (på finska)

Etnologiska manuskript och annat material

Etnologiska manuskript innehåller till exempel olika berättelser, fältarbetsmaterial, studentkårers insamlingar, etnologiska examensarbeten, svar på enkäter som skapades under åren 1900–1945, material beträffande finsk-ugriska folk och fältarbetsmaterial relaterat till arbetarkulturen.

Förteckningen över det etnologiska manuskriptmaterialet är i PDF-format och innehåller informationen om manuskript som inkommit före 1957: Förteckning över manuskriptmaterial (på finska)

Material som inkommit efter 1957 har grupperats på följande sätt:

  1. Hembygdsexpeditioner, tjänsteresor och memoarer (ortsvis) (på finska)
  2. Landskapens och hela Finlands samlingar (efter upphovsman) (på finska)
  3. Examensarbeten (efter upphovsman) (på finska). Bland annat innehåller helheten examensarbeten från finsk-ugriska etnografiinstitutet vid Helsingfors universitets, etnologiinstitutet vid Jyväskylä universitet, finsk och jämförande etnologiinstitutet vid Åbo universitet och institutet för utbildning av lärare i huslig ekonomi i Helsingfors.
  4. Samlingar från samiska, Östersjöfinska och andra finsk-ugriska folkstammar (efter upphovsman).

Materialförteckningar

Ansökan om användningstillstånd


 SidkartaSenast uppdaterad 19.4.2017
© Museiverket