Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
Information om bilderna (på finska)
Arkiv
Muinaismuistoyhdistys 1
KUNDTJÄNST
ARKIVETS HISTORIA
ARKIVMATERIAL KONTAKTINFORMATION

Övrigt material


Dokumentsamlingar

Arkivmaterial finns även i viss utsträckning ännu på verksamhetsställen som Sturegatan, till exempel på Nationalmuseet. Centraliseringen av materialet i slutarkivet fortsätter man med förutom vad gäller museernas dokumentsamlingar, vilka även i fortsättningen förvaras och administreras i huvudsak i samlingar, såsom på Finlands sjöhistoriska museum. Dokumentsamlingarna utgör inte ett egentligt arkiv, utan de är material som ansamlats som ett resultat av insamlingsarbete relaterat till museernas samlingspolitik. Museerna har dock även en del helheter som klassificeras som arkivmaterial, i huvudsak privat arkivmaterial. Skillnaden mellan dokumentsamlingen och arkivet är att arkivet alltid bildas som ett resultat av arkivbildarens uppgifter, inte genom att samla dokument.

Privata arkiv

I Museiverkets arkiv förvaras tills vidare även några privata arkiv och enskilda dokumentsamlingar, även om arkivet i huvudsak fokuserar på administreringen av material som bildats i samband med organisationens tjänsteuppgifter.

I Museiverkets arkiv förvaras Finska Fornminnesföreningens arkiv. Finska Fornminnesföreningens arkivförteckning (på finska)

I Museiverkets arkiv förvaras även till exempel H. J. Heikels och C.A. Gottlunds arkiv.

Anteckningarna från konsthistoriska expeditioner i Finska Fornminnesföreningens arkiv samt delar av H. A. Reinholms och C. A. Gottlunds privata arkiv har mikrofilmats och originalen av dem finns inte i kundtjänstens utbud.

Materialförteckningar

Finska Fornminnesföreningen

Finlands sjöhistoriska museums dokumentsamlingar


 SidkartaSenast uppdaterad 19.4.2017
© Museiverket