Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg

Bibliotekets informationstjänster


Bibliotekets kunder kan för informationssökning använda museisektorernas referensdatabaser, uppslagsverk och bibliografier. Personalen informerar om hur informationskällorna används och gör korta informationssökningar för kunderna. Omfattande informationssökningar är avgiftsbelagda.

På den här länksidan har man sammanställt olika informationskällor som kan användas via Internet. En del av dem kan fritt läsas, en annan del är material som licensierats för Museiverket och som inte kan användas utanför ämbetsverkets närnät. Tecknet * anger, att materialet kan läsas endast i Museiverkets nät.

Biblioteksdatabaser
Inhemska tvärvetenskapliga artikeldatabaser
Databaser för specialområden
Uppslagsverk och ordböcker
Referensordlistor

Portal för nättidningar (endast på finska)

EBL - Museiverkets EBook Library (inskrivning i systemet på Museiverkets bibliotek)

Låneexpeditionens kunddator för informationssökningar

Vid låneexpeditionens kunddator kan man söka information 
Foto: Markku Haverinen

  Biblioteksdatabaser

HELKA samkatalog över Helsingfors universitets biblioteks och samtliga andra biblioteks samlingar

KAAKKURI databas för Kymmenedalens yrkeshögskolas bibliotekssamlingar. Finlands sjöhistoriska museums boksamling, vilken hör till Museiverkets biblioteks samlingar,  i Informationscentret Vellamo har  katalogiserats i KYMI-databasen.

Frank alla kataloger - här kan man samtidigt söka efter material i flera biblioteksdatabaser.

MEINDA samkatalog, som innehåller Finlands nationalbibliografi och uppgifter om böcker, tidningar, tidskrifter, seriella publikationer, kartor, AV-material, arkivmaterial samt elektroniskt material i databaser på universitetsbiblioteken, Riksdagsbiblioteket, Statistikbiblioteket, Depåbiblioteket samt Åbo yrkeshögskolas bibliotek.

Fennica Finlands nationalbibliografi

HelMet katalog över Esbo, Grankulla, Helsingfors och Vanda stadsbibliotek

Vaari katalog över Depåbiblioteket

Erikoiskirjastot.fi Gemensam portal för databaser i flera specialbibliotek

LIBRIS samkatalog över svenska bibliotek

NOSP  Nordisk/baltisk samkatalog for periodika


Inhemska tvärvetenskapliga artikeldatabaser

Arto referensdatabas för inhemska vetenskapliga artiklar

* Elektra inhemska vetenskapliga artiklar  i PDF- eller i HTML-format. Man kan söka Elektra-material från Arto-referensdatabas.

* Aleksi referensdatabas för artiklar som ingått i inhemska tidskrifter och tidningar.

Kontentti Depåbibliotekets databas för vissa finländska tidskrifternas innehållsförteckningar. Artiklar kan beställas i som fjärrlån i txt-format.


Databaser för specialområden

AATA Online Art and Archaeology Technical Abstracts. Referensdatabas för böcker och artiklar om konservering och beskydd av kulturarvet.

Anthropological Index Online Referensdatabas för artiklar om antropologi, arkeologi, etnologi och lingvistik.

CHIN Canadian Heritage Information Network. Innehåller bl. a. databaser för museologi BMUSE och konservering BCIN.

NAA Online Nordic Archaeological Abstracts. Hänvisningar till arkeologi fr. o. m. år 1995. Biblioteket har användaridentifikation och personalen kan öppna databasen.

ZENON DAI (Zentraler Onlinekatalog des Deutschen Archäologischen Instituts) DAI-bibliotekens samkatalog över arkeologisk litteratur.


Uppslagsverk och ordböcker

* Digital Seed Atlas of the Netherlands

EnDic-miljöordbok Miljöord på nio språk

* Finlands nationalbiografi är ett samlingsverk bestående av 6 000 korta biografier. Artiklarna är skrivna på finska.

* MOt ordböcker danska, engelska, svenska, franska, spanska och tyska ordböckerReferensordlistor

Art & Architecture Thesaurus Online tesaurus för konst och arkitektur. På engelska.

Kulttuurien tutkimuksen asiasanasto tesaurus för kulturforskning. Endast på finska.

Käsi- ja taideteollisuuden asiasanasto tesaurus för hantverk och konstindustri. Endast på finska

Merenkulkualan asiasanasto tesaurus för sjöfartsbranschen. Endast på finska.

Museoalan asiasanasto (MASA) Ordlista för museibranschen. Endast på finska.

FINTO ontologi innehåller KOKO-ontologin, bland annat YSO (allmänna finska ontologin) och MAO:n (ontologin för museibranschen) och TAO (ontologin i konstindustri)

VESA webtesaurus är ett hjälpmedel för indexering och sökning av både tryckt och elektroniskt material. Innehåller både  YSA som är på finska  och Allärs som är på svenska.


 SidkartaSenast uppdaterad 30.7.2015
© Museiverket