Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg

Samlingarna i Museiverkets bibliotek


Böcker ur bibliotekets konsthistoriska samling. Foto: Markku Haverinen (2006)

Böcker ur bibliotekets konsthistoriska samling.
Foto: Markku Haverinen

      Ämnesområdena i biblioteket är följande:
 • arkeologi, särskilt Nordeuropas och Mellaneuropas arkeologi
 • historia, speciellt kulturhistoria
 • etnologi, speciellt finsk-ugrisk och jämförande etnologi
 • konservering och restaurering
 • marinhistoria och marinarkeologi
 • museernas vägledningar och utställningskataloger
 • museologi
 • numismatik
 • lokal historia
 • byggnadshistoria och byggnadsskydd
 • konsthistoria, konstindustri och föremålshistoria

I bibliotekets samlingar finns ca 190 000 band. Tidskrifter och serier som kontinuerligt beställs till biblioteket uppgår till ca 1000.

Information om publikationer i biblioteket finns i Helsingfors universitetsbibliotekets databas HELKA. Dessutom finns de också i universitetsbibliotekens samkatalog LINDA. Även en stor del av det äldre materialet finns i dessa databaser. Finlands sjöhistoriska museums boksamling i Informationscentret Vellamo finns uppdaterad i KAAKKURI-databasen.


Bibliotekets uppdaterade nyhetskatalog fås från HELKA. Nyhetsmaterialet är framme på nyhetshyllan.


Ytterligare står elektroniskt material till kundernas förfogande.

HELKA

LINDA

KAAKKURI

Nyförvärv

Portal för nättidningar


EBL - Museiverkets EBook Library (inskrivning i systemet på Museiverkets bibliotek)

Kirjastokokoelmia tiivishyllyissä Kuva: Markku Haverinen (2011)

Automatiska bokhyllorna
Foto: Markku HaverinenReferensbiblioteken


En del av materialet har placerats i Nationalmuseets referensbibliotek.

Böckerna från referensbiblioteken får användas endast i läsesalen.  I biblioteket kan man fråga efter referensbibliotekens material. Leveranstiden är omkring fyra dagar.

I HELKA kan du se om den bok du letar efter finns i bibliotekets samling eller i något av Museiverkets referensbibliotek och om den kan lånas.

ReferensbibliotekenSamlingen av äldre litteratur

Biblioteket har också en samling av äldre litteratur. Den omfattar ca fyratusen verk, som har tryckts före år 1850.  I synnerhet är 1600- och 1700-talens historieskrivning, sockenbeskrivningar, reseskildringar samt ekonomisk litteratur och personlitteratur rikligt företrädda.

Den litteratur som publicerats före år 1850 har katalogiserats i Museiverkets samlingskatalog över äldre litteratur Libri rari et cari. E-version om boken har publicerats 2010. Texten av e-version stämmer överens med den tryckta boken, men bilder saknas. Nyförvärv av gammal litteratur katalogiseras i Helka databas.

pdf Librirarietcari (2.92 MB) (e-publikation)

Information om äldre böcker (endast på finska)
Boken Libri rari et cari

Johanna Lilja
LIBRI RARI ET CARI
Redaktör Kerttu Itkonen
i


Historiska biblioteksamlingen från Överstyrelsen för allmänna byggnaderna i Finland

Den andra samlingen av äldre litteratur på biblioteket består av arkitekturhistoriska böcker från 1700- och 1800-talet, som har använts vid Intendentkontoret för allmänna byggnader i Helsingfors under C.L. Engels tid.


 SidkartaSenast uppdaterad 30.7.2015
© Museiverket