Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg

Utlåningen och fjärrlånetjänsten


Biblioteket ger hemlån eller ger material för läsesalsbruk. Samlingarna finns i huvudsak i öppna samlingar. En lagersamling finns också och därifrån måste man beställa böckerna. Lånetiden är 28 eller 14 dygn beroende på materialet. Uppslagsverk, de nyaste numren av tidskrifter och största delen av böckerna i referensbiblioteken finns endast för läsesalsbruk. De nya böckerna står på nyhetshyllan.

Böcker lånas i biblioteket med HELKA-bibliotekskort eller med UniCard smartkort. HELKA-kortet är ett gemensamt kort för Helsingfors universitets biblioteksinrättning och för några specialbibliotek. Kortet får man gratis då man lånar första gången och visar upp sitt ID-kort. Kortet är personligt och dess innehavare svarar för allt material som lånats med kortet.  Adress- och namnförändringar skall genast meddelas till biblioteket. För ett nytt kort som getts i stället för det förkomna kortet uppbärs en avgift.
I låneexpeditionen kan man låna och returnera böcker samt be om hjälp med informationssökning. Foto: Markku Haverinen (2011)
I låneexpeditionen kan man låna och returnera böcker samt be om
hjälp med informationssökning. Foto: Markku Haverinen.

Böckerna från Finlands sjöhistoriska museums bibliotekssamling i Informationscentret Vellamo i Kotka kan lånas i Helsingfors via Museiverkets bibliotek.


Förnyande, returnering och inkrävning av lån

Lånen bör returneras senast på förfallodagen eller förnyas antingen i biblioteket, per telefon eller i HELKA-databasen. Lånet kan inte förnyas om det finns en reservering.

En uppmaning om att returnera sänds till följd av lån som förfallit. För en försenad returnering eller för ett lån som förnyats efter förfallodagen uppbärs en förseningsavgift. För material som inte returnerats sänds en räkning.

Kunden försätts i låneförbud om lånet är försenat i 14 dygn eller om de obetalda böterna till HELKA-biblioteken uppgår till minst 15 euro. Låneförbudet är i kraft i alla HELKA-bibliotek och det spärrar också förnyandet av boklån och reserveringar av böcker. Förbudet upphävs, när lånen har returnerats eller då det material som inte returnerats har ersatts och betalningsresterna betalts.

Förnyandet av lån i HELKA-databasen


Reserveringar

Ett verk som är utlånat kan reserveras i biblioteket eller i HELKA-databasen. När en publikation returneras till biblioteket, sänds ett meddelande till den person som reserverat verket. Ett reserverat material kan avhämtas i Museiverkets bibliotek.

HELKAS anvisningar om hur en bok reserveras

Prislista för tjänster


Fjärrlånetjänsten

Museiverkets bibliotek förmedlar lån ur sina egna samlingar till andra bibliotek. Privatkunder kan beställa bibliotekets material som fjärrlån endast via ett annat bibliotek. Biblioteken kan göra beställningarna per e-post. Lån förmedlade via fjärrlånetjänsten samt kopior är avgiftsbelagda.

 SidkartaSenast uppdaterad 30.7.2015
© Museiverket