Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
Suomeksi | In English

Datasystem


Museiverket upprätthåller och utvecklar datasystem som främjar bevarandet och uppföljningen av samt tillgången till information om kulturarvet liksom strukturer, metoder och tjänster för informationsförvaltning inom kulturarvsbranschen.

Tjänsterna erbjuder högklassig informationsförvaltning och lättillgänglig information för såväl aktörer och myndigheter inom branschen som intresserade privatpersoner.

Närmare presentationer av de olika systemen finns på systemens egna sidor (länkarna i balken till vänster). I uppgifterna finns också en länk till systemets offentliga del om en sådan finns.Publik tjänst:

Datasystemen finns på finska.


Kulttuuriympäristön palveluikkuna

Finska Museerna Online

Tapetdatabas

Registret över byggda kulturmiljöer av riksintresse (RKY)
Kulttuuriympäristön palveluikkuna [Kulturmiljöns tjänstfönster]
Suomen Museot Online [Finska Museerna Online]
Tapettitietokanta [Tapetdatabas]
 
Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY
[Registret över byggda kulturmiljöer av riksintresse RKY] SidkartaSenast uppdaterad 21.4.2017
© Museiverket