Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
Suomeksi

Nedladdning av Museiverkets geografiskt informationsmaterial


Geografiskt informationsmaterial om kulturmiljön kan laddas ned avgiftsfritt i Museiverkets nedladdningstjänst direkt på denna sida eller via ATOM-input (se nedre delen av sidan).  • För planerare och myndighetsbruk rekommenderas Museoviraston kulttuuriympäristörekisterien suojellut kohteet (suunnittelukäyttöön) -tietotuoteseloste.
  • För forskare och andra som är intresserade av kulturmiljön finns Museoviraston kulttuuriympäristörekistereiden kaikki kohteet (tutkimuskäyttöön) -tietotuote som ingår i Museiverkets register såvida geografisk information finns.
  • Därutöver kan du ladda ned Inspire-material som uppfyller kraven för informationsprodukten Skyddat material i Inspire- direktivet.


Närmare beskrivningar av de nedladdningsbara materialen finns under Metadata till vänster. Materialen är på finska.


Materialen är zip-paketerade. Varje paket innehåller samma material både i Mapinfo tab-form och Esri Shape-form.

Användaren ska bekanta sig med användningsvillkoren före nedladdningen.
Användningsvillkor 


Laddningslänkar för materialenMuseoviraston kulttuuriympäristörekistereiden suojellut kohteet (suunnittelukäyttöön) -tietotuote
 [Skyddade objekt i Museiverkets kulturmiljöregister (för planeringsbruk)]
I det här materialet ingår de uppgifter om skyddade objekt i Museiverkets fornlämningsregister, RKY-områden som ingår i de

riksomfattande målen för områdesanvändningen som är avsedda för planeringsbruk. I materialet ingår byggnader som skyddas av

speciallagar (Förordning 480/85, Kyrkolagen, lagen om ortodoxa kyrkan, järnvägsavtalet 1998). Museiverkets informationsprodukt

innehåller inte objekt som skyddas av lagen om skyddande av byggnadsarvet (eller den gamla byggnadsskyddslagen) och inte heller byggnader eller områden som skyddas i planer.

Museoviraston kulttuuriympäristörekistereiden kaikki kohteet (tutkimuskäyttöön) -tietotuote [Alla objekt i Museiverkets kulturmiljöregister för forskningsbruk]
Det här materialet består av de geografiska informationsmaterial som ingår i registerportalen för kulturmiljön: Objekten i fornlämningsregistret (utöver fridlysta fasta fornlämningar även andra fornlämningsobjekt), RKY-områden som ingår i de riksomfattande målen för områdesanvändningen, RKY1993-områdena, världsarvsobjekten, de byggnader i byggnadsarvsregistret som skyddas med stöd av speciallagar (Förordning 480/85, Kyrkolagen, lagen om ortodoxa kyrkan, järnvägsavtalet 1998), de icke- skyddade objekt som sparats i byggnadsarvsregistret och som behandlas i myndighetsarbete. Informationsprodukten innehåller inte objekt som skyddas med stöd av lagen om skyddande av byggnadsarvet (eller den gamla byggnadsskyddslagen) och inte heller byggnader eller områden som skyddas i planer.


Suojeltu rakennusperintö (INSPIRE-aineisto) [Skyddat byggnadsarv (INSPIRE-material)]
Det här materialet uppfyller kraven för informationsprodukten Skyddade områden i INSPIRE-direktivet. I materialet ingår byggnader som skyddas av speciallagar (Förordning 480/85, Kyrkolagen, lagen om ortodoxa kyrkan, järnvägsavtalet 1998). I Museiverkets Inspire-informationsprodukt ingår inte objekt som skyddas med stöd av lagen om skyddande av byggnadsarvet (eller med den gamla byggnadsskyddslagen) och inte heller byggnader eller områden om skyddas i planer. Obs! I det nedladdningsbara zip-paketet ingår även Museiverkets övriga Inspire-material.

Kiinteät muinaisjäännökset (INSPIRE-aineisto) [Fasta fornlämningar (INSPIRE-material)]
Det här materialet uppfyller kraven för informationsprodukten Skyddade områden i INSPIRE-direktivet. I materialet ingår de fornlämningar som fridlysts med stöd av lagen om fornminnen. Obs! I det nedladdningsbara zip-paketet ingår även Museiverkets 

övriga Inspire-material.

RKY - valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (INSPIRE-aineisto)
 [RKY - byggda kulturmiljöer av riksintresse (INSPIRE-material)]
Det här materialet uppfyller kraven för informationsprodukten Skyddade områden i INSPIRE-direktivet. I materialet ingår de RKY-områden som omfattas av de riksomfattande målen för områdesanvändningen. Obs! I det nedladdningsbara zip-paketet ingår även Museiverkets övriga Inspire-material.Nedladdning av material med hjälp av ATOM-input


Med hjälp av ATOM-inputen kan du även följa upp när materialet senast samlades ihop för nedladdning. ATOM-inputen fungerar

ordentligt endast i Firefox-webbläsaren eller via MS Outlook.
ATOM-geodataflöde 
 


 SidkartaSenast uppdaterad 4.2.2015
© Museiverket