Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
Suomeksi

Traditionsfartygsregistret


Traditionsfartygsregistret, som har grundats av Museiverket, inledde sin verksamhet år 1994. Med traditionsfartyg avses ett fartyg som är värdefullt med hänsyn till sjöfartens historia och som är i ett sådant skick och bruk som motsvarar detta värde. För att ett fartyg ska upptas i registret ska dess ägare lämna in en ansökan som är riktad till Museiverket. Ansökan ska bifogas fartygets tekniska specifikationer och fartygshistorisk information jämte erforderliga besiktningsintyg för fastställande av fartygets skick. Ansökan kan lämnas när som helst. Förslag om godkännande av ett fartyg i Traditionsfartygsregistret görs av sakkunnignämnden för traditionsfartygsärenden, som Museiverket tillsätter för tre år i sänder. Museiverket fattar beslut om att godkänna ett fartyg i registret. När fartyg godkänns till Traditionsfartygsregistret beaktas bland annat fartygens ålder, grad av ursprunglighet och originalitet samt deras käll- och dokumentationsvärde.

Ytterligare information om Traditionsfartygsregistret och om reparationsunderstöd för fartyg som godkänts i registret ger Traditionsfartygsregistrets sekreterare Hannu Matikka, tfn 0295 33 6273, e-post hannu.matikka@museovirasto.fi.

Reparations- och restaureringsbidrag för transportmedel

 SidkartaSenast uppdaterad 8.1.2018
© Museiverket