Vasen-bg Museovirasto   Registret för personal Kontaktuppgifter Respons

Suomeksi | In English

Oikea-bg

Kundtjänst


Arkiv- och informationstjänster


Bildsamlingarna, biblioteket och arkivet är öppna för alla som är intresserade av kulturarvet. Samlingarna digitaliseras ständigt och förmedlas via nättjänster, men på grund av att samlingarna är så omfattande finns bara en del av materialet i elektroniskt format för tillfället. De ursprungliga bild-, arkiv- och bibliotekssamlingarna och deras innehållsförteckningar finns tillgängliga i kundbetjäningslokalerna på adressen Sturegatan 2a.

Bibliotekets öppna samlingar kan användas omedelbart under öppettiderna och även på egen hand tis-fre kl. 9-16. Arkiv- och bildmaterialet ska beställas på förhand med en blankett som kan fyllas i på arkivens finskspråkiga webbplats eller i arkivets kundtjänst. Leveranstiden är cirka två veckor. De publikationer som ingår i Helka-databasen i bibliotekets lager- eller raritetssamling kan reserveras via Helka. Ett tillstånd krävs för att få undersöka de arkeologiska föremålssamlingarna. Tillstånd beviljas för vetenskaplig forskning. Tillstånd krävs också för användning av sådant bild- och arkivmaterial och sådana publikationer vars användning har begränsats av datasäkerhetsskäl eller på grund av att materialet är så skört.

I samband med materialbeställningen kan kunderna framföra önskemål om tillgång till ett forskarrum. Lokalerna på Sturegatan 2a har trådlös Internetanslutning. Personalen hjälper vid behov till med användningen av material och förteckningar. När kunderna får tillgång till det beställda materialet förbinder de sig att iaktta användarreglerna.

Användarregler för Museiverkets Arkiv‐ och informationstjänster

Informationstjänster för Finlands nationalmuseums samlingar


Finlands nationalmuseums olika samlingar omfattar cirka 500 000 föremål från medeltiden till nutid. Samlingarna utökas och deras katalogiseringsuppgifter digitaliseras regelbundet. Du kan bläddra i en del av samlingarna på tjänsten Finlands museer online. Du kan bekanta dig med de ursprungliga katalogiseringsuppgifterna efter särskild överenskommelse och med personalens hjälp. Om man på grund av forskning eller annan grundad anledning vill bekanta sig med den ursprungliga föremålssamlingen, ska man med hjälp av den personal som är ansvarig för samlingen fylla i en ansökan om tillstånd till att få använda föremålssamlingen.

Vill man bekanta sig med samlingsförteckningar och övrigt material ska detta avtalas på förhand. Tjänsten i anknytning till Finlands nationalmuseums historiska och etnografiska föremålssamlingar och tjänsten i anknytning till Myntkabinettets samlingar finns i Nationalmuseet.

Besöksadress: Museigatan 1 A 7.
Samlingar -enhetets personal

Samlingstjänsten för de finsk-ugriska och allmänetnografiska samlingarna
Närmare information: E-postadresser: heli.lahdentausta@nba.fi

Samlingstjänsten för Finlands sjöhistoriska museums föremåls-, bild- och arkivsamlingar finns i Maritimcentret Vellamo i Kotka.
E-post: suomenmerimuseo@nba.fi
Besöksadress: Tornatorintie 99 A, 48100 Kotka
Informationscentret Vellamo http://www.merikeskusvellamo.fi/se/Informationscentret

De elektroniska samlingstjänsterna finns samlade på Museiverkets webbplats under Samlings- och informationstjänster.


Oikea-yla
  Kundbetjäningen:
tis-tor: kl. 10-16
mån, fre stängda
juli stängt
Avvikande öppettider

Kontaktinformation:

Arkivet och de arkeologiska samlingarna:
arkistot@museovirasto.fi
tel. 0295 33 6090

Biblioteket:
kirjasto@museovirasto.fi
tel. 0295 33 6060
självbetjäning tis-fre kl. 9-16
kundbetjäning tis-tor kl. 10-16

Bildsamlingarna:
kuvakokoelmat@museovirasto.fi
tel. 0295 33 6100
Förfrågningar om Journalistiska bildarkivet: joka@museovirasto.fi,
tel. 0295 33 6127

Besöksadress: Sturegatan 2a, Helsingfors
Sturenkatu 2a karta (sv)
Karta: Mikko Rautala / Museiverket
 
Oikea-ala
 


SidkartaSenast uppdaterad 13.4.2017
© Museiverket