Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg

Elektroniska publikationer


Katalogiseringsanvisning för museer

Redaktör Leena Furu-Kallio
2016, ISSN 2242-8852

Katalogiserinsanvisningen vägleder finska museer till ett mer gemensamt och standardiserat sätt att göra samlingsförvaltning. Anvisningen är den första omfattande och standardiserade instruktionen om katalogisering för finska museer. Katalogiserinsanvisning för museer utges i fem olika PDF-publikationer; Föremål, Fotografi, Arkivmaterial, Audiovisuellt material och Konstverk.


Katalogiseringsanvisning för museer - Arkivmaterial

Uppdaterad 28.11.2016
199 s., URN:NBN:fi-fe201601253654
Pdf-publikationen

Katalogiseringsanvisning för museer - Audiovisuell material

Uppdaterad 28.11.2016
200 s., URN:NBN:fi-fe201601253653
Pdf-publikationen


Katalogiseringsanvisning för museer - Föremål

Uppdaterad 28.11.2016
216 s., URN:NBN:fi-fe201601253649
Pdf-publikationen

Katalogiseringsanvisning för museer - Fotografi

Uppdaterad 28.11.2016
203 s., URN:NBN:fi-fe201601253651
Pdf-publikationen

Katalogiseringsanvisning för museer - Konstverk

Uppdaterad 28.11.2016
199 s., URN:NBN:fi-fe201601253652
Pdf-publikationen

I framtiden kommer Katalogiseringsanvisning för museer att finnas också på svenska på webbsidan www.luettelointiohje.fi
Audiovisuelltmaterial

Arkivmaterial

Föremål

FotografiKatalogiseringsanvisningar för museernas digitaliseringsprojekt 1.0

Redaktör Leena Furu
2012, 20 s., ISBN 978-951-616-224-2, ISSN 2242-8852
Museiverkets anvisningar och guider 1

Publikationen innehåller anvisningar om katalogisering av museisamlingar och behandlar kort också digitalisering. Anvisningarna har i första hand utarbetats för de ofta visstidsanställda personer eller projektanställda på museer som arbetar med katalogisering eller digitalisering samt för personer med ansvar för planeringen av digitaliseringsprojekt.

Publikationen i pdf-format
Katalogiseringsanvisningar

GENOM SAMMA DÖRR

Tillgängliga kulturhistoriska objekt

Redaktörer Selja Flink och Niina Kilpelä
Tröskeln rf och Museiverket 2012, 96 s., ISBN 978-952-5948-05-9

Står skyddandet av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och tillgänglighetsmålen i konflikt med varandra? Med denna bok vill Tröskeln rf och Museiverket förklara att dessa frågor kan förenas bara viljan finns där. Genom samma dörr är en samling bra metoder för att förbättra tillgängligheten i kulturhistoriskt värdefullt objekt. Boken innehåller många exempel på lyckade lösningar och processerna bakom dem.

Publikation i pdf-format
Genom samma dörr

ARBETSBOK FÖR LOKALMUSEER

Redaktörer Eeva Mikola, Pirjo Sojakka och Ulla Teräs
2011, URN:NBN:fi-fe201109215573

Arbetsboken är ett hjälpmedel för utvecklingen av lokal museets verksamhet. Med hjälp av arbetsboken kan man åskådliggöra museiarbetets totala situation och upprätta riktlinjer för framtiden. Arbetsboken består av tre avdelningar, dvs. egentlig museiverksamhet, organisering av verksamheten och museiarbetets effekter. I den sista avdelningen upprättas en sammanställning av museets arbetsbok och en förteckning över de närmaste årens viktigaste utvecklingsåtgärder. Avsikten är att ett museum ska fylla i arbetsboken i samarbete med landskapsmuseet. Det är även möjligt att använda arbetsboken på egen hand.

Publikationen i Word-format
Bilden av boken Arbetsbok för lokalmuseer.

Handbok för ansökan om behovsprövat understöd till museer

2010, URN:NBN:fi-fe201007212224


Denna handbok handlar om de behovsprövade statsunderstöden som beviljas till museer utanför den lagstadgade statsandelen. Handboken har upprättats av Museiverkets utvecklingsenhet för att underlätta formuleringen av ansökan och den begärda utredningen om användningen av understödet.

Publikationen i pdf-format
Bilden av boken Handbok för ansökan om behovsprövat understöd till museer.

Minna Karvonen, Ulla Teräs, Mirva Mattila och Eeva Kukko

MUSEERNA SOM SAMHÄLLSAKTÖRER - En kartläggning av behov och mål

2009, 44 s., ISBN 978-951-616-204-4 (pdf)

I publikationen har kartlagts samhällets utmaningar vad gäller museernas verksamhet och de gemensamma målen och utvecklingsbehoven för museibranschen.

Publikationen i pdf-format
Kuva Museot vaikuttajina -pdf-julkaisun etusivusta.

 SidkartaSenast uppdaterad 28.11.2016
© Museiverket