Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg

Etnologiska samlingarKåsa från Rusko, dryckeskärl från år 1542. Foto: Museiverket.Skåp från Vörå, 1850-talet. Foto: Museiverket.Bogträn från Alahärmä, 1800-talet. Foto: Museiverket.Till Finlands nationalmuseums etnologiska samlingar hör cirka 90 000 föremål, som brett belyser finsk folkkultur. Förutom i Nationalmuseum finns föremål, som tillhör samlingarna, även förevisade i Museiverkets övriga museer och folkliga byggnader.

De mest betydande delarna av de etnologiska samlingarna har skapats som ett resultat av 1800-talets insamlingsverksamhet. Som bas låg de år 1876 enligt svenskt exempel grundade samlingarna i Studentavdelningarnas etnografiska museum. De bildade över hälften av de hopslagna föremålssamlingarna i Statens historiska museum, som grundades 1893 och underställdes Arkeologiska kommissionen. Unika är exempelvis textil- och dräktsamlingarna, som insamlats från Södra Karelen och Karelska näset av Viborgska avdelningen vid Kejserliga Alexanders-universitetet (nuv. Helsingfors universitet).

Tidsmässigt sträcker sig samlingarna från 1500-talet till idag: det äldsta föremålet är kåsan från Rusko från år 1542. Största delen av föremålen representerar finsk allmogekultur och de traditionella näringsgrenarna, men till samlingen insamlas ständigt även bl.a. nyare, industriellt tillverkade konsumtionsvaror.

Numera ökar samlingarna genom donationer, köp och exempelvis i samband med att utställningar sammanställs. Förutom att öka samlingarna verkar forskarna i etnologi även i andra expertuppgifter, som berör materiellt kulturarv, samt assisterar i frågor som berör samlingarna och andra projekt.

Nationalmuseum äger även en betydande samling sameföremål, som innehåller 2 600 objekt. Största delen av föremålen har insamlats åren 1902-1939 under stora insamlingsresor, som gjorts till Lappland.

Ytterligare information / Samlingar och undersökning


VK 6180 47

Månadens föremål


Tohvelinmalliset mokkasiinit

Suomen museot online


En del av föremålen i Finlands nationalmuseum samlingar finns i Suomen museot online (Finska Museerna online) -sökportalen på internet. Suomen museot online är på finska.

Pajari 4

Tillstånd för utförsel av kulturföremål


För att bevara den värdefullaste kulturegendomen har man I Finland genom lagstiftning begränsat utförseln av vetenskapligt, konstnärligt och historiskt värdefulla föremål. Museiverket är allmän tillståndsmyndighet. Utförseltillstånd för nationella kulturföremål handläggs även av nio museer. Utförseltillstånd för konstverk handläggs av Statens konstmuseum.

Ytterligare information om tillstånd för utförsel

.

 SidkartaSenast uppdaterad 18.1.2018
© Museiverket