Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg

Projektet Partage Plus


Museiverket/Finlands Nationalmuseum deltog i det europeiska storprojektet Partage Plus, som startade i mars 2012 och avslutades våren 2014. Syftet var att man vid de 24 museer som deltog i projektet digitaliserar totalt cirka 75 000 art nouveau/jugend-objekt i databasen Europeana som presenterar Europas kulturarv. Förutom den traditionella digitaliseringen ingick i projektet även målet att modellera ca 2 000 föremål som 3D-bilder.

Projektets mål uppnåddes och delvis även överskreds. Under projektet digitaliserade man totalt 81 000 art noveau-objekt, varav cirka 2 000 3D-modellerades. Från Finland deltog förutom Museiverket och Finlands Nationalmuseum även Designmuseet.

Genom projektet blev deltagarna bekanta med digitaliseringens nyaste standarder, flerspråkiga lexika och 3D-modellering av objekt som ska digitaliseras. Den största sporren till att delta i projektet var ändå projektets tema, art noveau. Vid Finlands Nationalmuseum lämpade sig för detta väl de ursprungliga inventarierna och den fasta inredningen i den av arkitekterna Gesellius-Lindgren-Saarinen ritade Hvitträskvillan samt fotografier med anknytning till Hvitträsk. Hvitträsk anses vara ett centralt helhetskonstverk från den finska art nouveau-perioden.

Hvitträsk


Allt som allt digitaliserade man 521 föremål och annat material från Hvitträsk. Digitaliseringen omfattade bland annat föremål som hör till inventarierna och den ursprungliga inredningen, till exempel möbler designade av Eliel Saarinen, ryor från början av 1900-talet samt finska och tyska kopparföremål. Även fotografier på Hvitträsk digitaliserades. Man kan bekanta sig med de digitaliserade föremålen och bilderna på adressen:
http://www.europeana.eu/borr/search.html?query=DATA_PROVIDER%3A%22Museovirasto%22&qf=PROVIDER%3A%22Partage+Plus%22

3D-modellering


Under projektet gjordes 3D-modelleringar av allt som allt omkring 2 000 föremål på olika museer. På två år under projektet utvecklades 3D-teknologin enormt och det skulle ha funnits många olika alternativa metoder. Trots det ligger tillämpandet av 3D-modellering vid museerna ännu på försöksstadiet. Bara ett fåtal museer som deltog i projektet har utnyttjat 3D-teknologi mer omfattande. En fördel med metoden som valdes för projektet Partage Plus är snabbhet, men bildernas låga resolution är en svaghet.

Man kan se 3D-modelleringen av ett föremål som digitaliserades under projektet, på adressen http://bit.ly/1pB3UJx. Bilden är i formatet 3D-PDF som har utvecklats av Adobe.

Man kan också på svenska söka efter information i Europeana


För att göra användbarheten av den digitaliserade informationen mer mångsidig koncentrerade man sig under projektet Partage Plus även på att skapa flerspråkiga lexika och auktoritetsdatabaser. Under projektet producerade man 81 000 objekt och alla kan också sökas på respektive deltagarlands eget språk.

Alla finländska objekt kan sökas också på svenska i Europeana. Det finländska materialet finns på adressen http://www.europeana.eu/borr/search.html?query=*:*&qf=TYPE:IMAGE&qf=LANGUAGE:fi&qf=PROVIDER:%22Partage+Plus%22&rows=24

Hvitträsk som representerar den nationalromantiska arkitekturen anses vara ett centralt helhetskonstverk från den finska art nouveau-perioden. I Hvitträsk finns det fortfarande gott om föremål som ingick i den ursprungliga interiören och de ursprungliga inventarierna. Bland dessa finns bl.a. möbler som ritats av Eliel Saarinen, ryor från början av 1900-talet samt finska och tyska kopparföremål.

Partage Plus-projektets webbsidor

Hvitträskin päärakennuksen itäinen julkisivu
Östra fasaden av huvudbyggnaden i Hvitträsk. Bild: Alfred Nybom cirka 1910. Museiverket (19560804:23).

Kolmiosainen lasimaalaus Pronssiveistos Eliel Saarinen ja Frans Nyberg
Tredelad glasmålning i matsalen i Hvitträskvillan. Glasmålningen designades av Olga Gummerus-Ehrström 1904-1905. Bild: Ilari Järvinen, Museiverket (99050:71).
Bronsstaty skapad av Loja Gesellius och eleverna vid Konstindustriella högskolan 1903-1904. Bild: Ilari Järvinen, Museiverket (99050:75).
Eliel Saarinen och Frans Nyberg i ateljén på Hvitträsk cirka 1915, i bakgrunden Eero Saarinen. Bild: Alfred Nybom, Museiverket (19560804:31).

Reliefi 99050 227 99050 79 Takka 2
En relief av den ungerska konstnären Géza Maroti (1875-1941) på en skåpvägg i stugan i Hvitträsk. Reliefen föreställer sannolikt Eliel och Loja Saarinens dotter Pipsan som födde 1905. Foto: Ilari Järvinen, Museiverket.
Stol från Hvitträsk ritad av arkitekt Eliel Saarinen, 1902/1903 Bild: Markku Haverinen, Museiverket.
Ett kopparkärl som tillverkats i Württembergische Metallwarenfabrik i Tyskland ungefär 1900. Kärlet är dekorerat i typisk Art nouveau-stil. Bild: Markku Haverinen, Museiverket.
Eldstaden i stugan i Hvitträsk. Kaklen är tillverkade i Andsténs kakel- och fajansfabrik och skyddsplåten av koppar är ritad av O. W. Ehström. Bild: Markku Haverinen, Museiverket.EU-logo Ict psp logo Cip en Partagelogo rgb72dpi small

 SidkartaSenast uppdaterad 11.4.2014
© Museiverket