Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg

Proveniensforskning vid finska museer


Tillgången till uppgifter om ägandeförhållanden och den tidigare användningen av ett föremål ökar det museala värdet av konstverket eller föremålet i fråga ansenligt. Ju bättre kännedomen om dessa fakta är, desto mer belyser föremålet sig självt och sin tid. Desto mångsidigare blir också möjligheterna att utnyttja föremålet på utställningar, i publikationer och i forskningen. Proveniensforskningen är en central del av det samlingsarbete och den forskning som bedrivs vid museerna. Det är i synnerhet en kritisk granskning av proveniensuppgifterna för våra äldsta föremål som ställer sig problematisk eftersom uppgifterna i flera fall är av bristfällig karaktär. Särskilt mellankrigstidens ägarbyten är för närvarande föremål för vårt intresse. Även många museisamlingar i Finland innehåller föremål som importerats från Mellaneuropa och vars proveniens är komplicerad och fordrar mycket forskning. Utforskningen av deras proveniens är ofta svår eftersom arkivmaterialet finns utomlands. En offentlig presentation av verk med bristfälliga uppgifter om proveniens gagnar forskningen på museerna genom att eventuellt fånga upp ny information från omvärlden.

I följande museers samlingar ingår utländska verk vars proveniens är bristfällig för åren 1933-45. Detta innebär naturligtvis inte att de behöver vara stulna. Länkar till museernas samlingsuppgifter finns i marginalen till höger.

Finlands Nationalmuseum samlar på kulturhistoriska föremål och den största delen av gammal europeisk konst i museets samlingar härstammar från tre samlare, K. E. A. Bergman (1868-1944), Eric Idestam (1900-1960) och Albert Enckell (1883-1964).  Deras efterlämnade papper, som medföljde de testamentariska donationerna, innehåller ytterst knapphändiga uppgifter om konstverkens proveniens.

Stationsmästare K. E. A. Bergman samlade bl.a. silver, möbler, porslin osv. samt konst. Både vicehäradshövding Eric Idestam och ingenjör Albert Enckell var mångsidiga samlare, och liksom K. E. A. Bergman samlade de även mycket annat än konst.

Den nedanstående förteckningen innehåller alla de målningar i deras samlingar, där man vet har skaffats i Europa eller där man saknar all information om deras proveniens.

Ateneums konstmuseum har huvudsakligen samlat på finsk konst. Satsningen på museets internationella samling har varit mindre målmedveten och den har kompletterats med beaktande av de resurser som stått till buds. Av den anledningen finns det relativt få verk i Ateneums samlingar vars proveniens är ofullständig. 

Sinebrychoffs konstmuseum med sin omfattande samling av äldre utländsk konst ställs inför den forskningsmässigt största utmaningen. På den bifogade listan saknas i detta skede de utländska verk som köpts in på utländska auktioner under senare årtionden eftersom dessa visats offentligt i samband med auktionerna.

Obs. Attribueringarna varken motsvarar inte de moderna eller baserar sig på undersökningar, utan är de som har använts av de tidigare ägarna och t.ex. nämns på ramarna.

Galleriinteriör av Frans (II) Francken (1581-1642) och ateljé tillhör Enckellska samlingen i Finlands nationalmuseum. Foto: Museiverket/Hanna Palonen (2009)

Galleriinteriör av Frans (II) Francken (1581-1642) och ateljé tillhör Enckellska samlingen i Finlands nationalmuseum (inv. KM 65050:650). På tavlans baksida finns två lacksigiller, den ena tillsvidare oidentifierad, den andra med sannolikt en alliansvapen av de ryska Volkonski- och Danilov-vapensköldar. Albert Enckell gjorde flera konstinköp från Ryssland i början av 1900-talet. Foto: Museiverket/Hanna Palonen.

 

Konstnär/attr.: Backer, Jacob, krets
Motiv: Bacchus
Datering: 1600-talet
Olja på pannå, 71 x 55 cm
Proveniens: konsthandlanden Leonard Bäcksbacka, Helsingfors > Idestams samling
KM 61100:860

S:ta Elisabet, Batoni Pompeo (1708-1787), kopia efter. Foto: Museiverket

Konstnär/attr.: Batoni, Pompeo (1708-1787), kopia efter
Motiv: S:ta Elisabet
Olja på duk, 50 x 37 cm
Proveniens: England > Enckells samling
KM 65050:641
neg. 77282

Borough Johnson Ernest, Tre knypplerskor. Foto: Museiverket

Konstnär/attr.: Borough Johnson, Ernest (1866/7-1949)
Motiv: Tre knypplerskor
Olja på ekpannå, 25 x 35 cm
Proveniens: köpt från konstnären > J. Mendelson [?], London > Enckells samling
KM 65050:670
neg. 96114

Konstnär/attr.: Bunn, F. W. (?)
Motiv: Landskap i Alperna
Datering: 1869
Olja på duk, 43 x 26,5 cm
Proveniens: okänd > Bergmans samling
KM 41001:1050

Konstnär/attr.: Collier, Edwaert
Motiv: Stilleben (Vanitas)
Datering: 1661
Olja på pannå, 66 x 50 cm
Proveniens: Rapps Konsthandel, Stockholm 1953 > Idestams samling
KM 61100:865

Courtois Jacques, Kavalleriscen. Foto: Museiverket Konstnär/attr.: Courtois, Jacques (le Bourgignon) (1621-1776)
Motiv: Kavalleriscen
Olja på duk, 42 x 73 cm
Proveniens: okänd > Enckells samling
KM 65050:645
neg. 77284

Konstnär/attr.: Dück, Jakob (1600-1667)
Motiv: Ung officerare
Olja på pannå, 33 x 25 cm
Proveniens: Christie’s, London 1.7.1938, nr. 42 >Louis Richter > Idestams samling
KM 61100:862

Earlom Richard, Havstycke. Foto: Museiverket Konstnär/attr.: Earlom, Richard (1743-1822)
Motiv: Havstycke
Akvarell på papper, 44 x 60 cm
Proveniens: Scheinin > Idestams samling
KM 61100:483
neg. 68153

Giordano Luca, Psykes systrar ger henne lyktan och dolken. Foto: Museiverket Konstnär/attr.: Giordano, Luca, kopia efter
Motiv: Psykes systrar ger henne lyktan och dolken
Datering: 1700-talet?
Olja på duk, 57,5 x 70,5 cm
Proveniens: Dublin > Enckells samling
KM 65050:657
neg. 144206

Haneman A, Porträtt av Wilhelm III. Foto: Museiverket Konstnär/attr.: Haneman,A., ateljé?
Motiv: Porträtt av Wilhelm III (1650-1702), prins av Orange
Datering: ca. 1664
Olja på duk, 83 x 66 cm
Proveniens: okänd > Enckells samling
KM 65050:647
neg. 77422

Knüpfer Nicolaus, Judith och Holofernes. Foto: Museiverket Konstnär/attr.: Knüpfer, Nicolaus (1603-1660)
Motiv: Judith och Holofernes
Olja på pannå, 34 x 49 cm
Proveniens: England > Strindbergs Konstsalong, Helsingfors > Enckells samling [markeringar av en auktion på baksidan]
KM 65050:646
neg. 77789

Medem N., Landskap. Foto: Museiverket Konstnär/attr.: Medem, N. (?)
Motiv: Landskap
Datering: 1896
Olja på duk, 85 x 133 cm
Proveniens: okänd > Bergmans samling
KM 41001:1045
neg. 165638

Moyaert Claes, Gammal kvinna. Foto: Museiverket Konstnär/attr.: Moyaert, Claes (?)
Motiv: Gammal kvinna
Olja på pannå, 36 x 27,5 cm
Proveniens: okänd > Idestams samling
KM 61100:464
neg. 68138

Neyts Gillis, Landskap. Foto: Museiverket Konstnär/attr.: Neyts, Gillis (1623-1687)
Motiv: Landskap
Olja på pannå, 27 x 36,5 cm
Proveniens: Gösta Stenman > [?Acke] Janson, skulptör, köpt från hans son, 1955 > Idestams samling
KM 61100:460
neg. 68134

Konstnär/attr.: Nogari, Giuseppe (1699-1763)
Motiv: Gammal kvinna
Olja på duk, 50 x 45 cm
Proveniens: London > Louis Richter 1950 > Idestams samling
KM 61100:864

Romano Giulio, Kavalleriscen. Foto: Museiverket Konstnär/attr.: Romano, Giulio (1498-1546)
Motiv: Kavalleriscen
Olja på duk, 104 x 130 cm
Proveniens: okänd > Idestams samling [markerad på baksidan: N310214-20/VI 903]
KM 61100:637
neg. 84336

Ruoppolo Giuseppe, Allegori. Foto: Museiverket Konstnär/attr.: Ruoppolo, Giuseppe (1600-1659)
Motiv: Allegori
Olja på duk, 95 x 130 cm
Proveniens: England > Louis Richter 1939 > Idestams samling
KM 61100:470
neg. 68145

Ruthart Karl Borromäus Andreas, Vargar och hundar. Foto: Museiverket Konstnär/attr.: Ruthart, Karl Borromäus Andreas (1630-1680)
Motiv: Vargar och hundar
Olja på duk, 72,5 x 96 cm
Proveniens: okänd > Idestams samling
KM 61100:462
neg. 68135

Schütz (II) Christian George, Rhein vid Schaffhausen. Foto: Museiverket Konstnär/attr.: Schütz (II), Christian Georg (1758-1828)
Motiv: Rhein vid Schaffhausen
Olja på ekpannå, 37 x 50,5 cm
Proveniens: okänd > Enckells samling
KM 65050:653
neg. 109083

Tempesta Pieter Mulier, Haveri. Foto: Museiverket Konstnär/attr.: Tempesta, Pieter Mulier (1676-1701)
Motiv: Haveri
Olja på pannå, 68 x 79 cm
Proveniens: okänd > Idestams samling
KM 61100:466
neg. 68140

Tempesta Pieter Mulier, Sjöstycke. Foto: Museiverket Konstnär/attr.: Tempesta, Pieter Mulier (1637-1701)
Motiv: Sjöstycke
Olja på duk, 85 x 155 cm (oval)
Proveniens: konsthandlanden Ivar Hörhammer, Helsingfors 1953 > Idestams samling
KM 61100:473
neg. 68148

Konstnär/attr.: van Uden, Lucas (1595-1673)
Motiv: Landskap
Datering: 1648
Olja på duk, 83 x 137 cm
Proveniens: London > Louis Richter 1953 > Idestams samling
KM 61100:859

Vasquez Alonzo, Stilleben. Foto: Museiverket Konstnär/attr.: Vasquez, Alonzo (d. 1637)
Motiv: Stilleben
Olja på duk, 100 x 120 cm
Proveniens: England > Louis Richter 1939 > Ivar Hörhammer, Helsingfors 1947 > Idestams samling
KM 61100:469
neg. 68144

van de Velde Esais, Landskap. Foto: Museiverket Konstnär/attr.: van de Velde, Esaias (1590-1630)
Motiv: Landskap
Olja på pannå, 45 x 98,5 cm
Proveniens: Strindbergs Konstsalong, Helsingfors 1953 > Idestams samling
KM 61100:471
neg. 68146

van de Velde Jan Jansz, Stilleben. Foto: Museiverket Konstnär/attr.: van de Velde, Jan Jansz. (1620-1660)
Motiv: Stilleben
Olja på duk, 19 x 26,5 cm
Proveniens: London > Louis Richter 1953 > Idestams samling
KM 61100:468
neg. 68143

Rottenhammar Johann, Dygdens triumf. Foto: Museiverket Konstnär/attr.: Rottenhammar, Johann (1564-1623)
Motiv: “Dygdens triumf”
Olja på duk, 43 x 34,5 cm
Proveniens: okänd > Bergmans samling
KM 41001:1037
neg. 165612

Okänd, Porträtt av en man. Foto: Museiverket Konstnär/attr.: Okänd
Motiv: Porträtt av en man
Olja på duk, 37 x 44,5 cm
Proveniens: okänd > Idestams samling
KM 61100:1034
neg. 71660

Okänd (tysk), Porträtt av Hans Dietrich Löffenholz von Kolberg. Foto: Museiverket Konstnär/attr.: Okänd (tysk)
Motiv: Porträtt av Hans Dietrich Löffelholz von Kolberg
Datering: 1561
Olja på koppar, 11 x 17,5 cm
Proveniens: okänd > Bergmans samling
KM 41001:1035
neg. 71597

Konstnär/attr.: Okänd
Motiv: Porträtt av en man, miniatyr
Datering: ?
Olja på trä, diam. 8,2 cm
Proveniens: okänd > Bergmans samling
KM 41001:1036

Okänd, I ett stall. Foto: Museiverket Konstnär/attr.: Okänd
Motiv: I ett stall
Datering: 1800-talet
Olja på duk, 36 x 44 cm
Proveniens: okänd > Bergmans samling
KM 41001:1046
neg. 165634

Konstnär/attr.: Okänd
Motiv: Figurer i antika kostymer
Olja på duk, 40 x 52 cm
Proveniens: okänd > Bergmans samling
KM 41001:1048

Okänd, Landskap. Foto: Museiverket Konstnär/attr.: Okänd
Motiv: Landskap
Datering: 1800-talet?
Olja på pannå, 21 x 25,5 cm
Proveniens: okänd > Bergmans samling
KM 41001:1049
neg. 90085

Okänd (fransk), Porträtt av en man. Foto: Museiverket Konstnär/attr.: Okänd (fransk)
Motiv: Porträtt av en man
Datering: 1600-talet
Olja på duk, 54,5 x 39,5 cm
Proveniens: okänd > Idestams samling
KM 61100:461
neg. 68136

Okänd, Ung flicka. Foto: Museiverket Konstnär/attr.: Okänd
Motiv: Ung flicka
Olja på duk, 35,5 x 30,5 cm
Proveniens: okänd > Idestams samling
KM 61100:477
neg. 144208

Konstnär/attr.: Okänd (holländsk)
Motiv: Trompe l’oeil
Datering: 1600-talet
Olja på duk, 52 x 53 cm
Proveniens: Strindbergs Konstsalong, Helsingfors 1953 >Idestams samling
KM 61100:861

Okänd, Den korsfäste. Foto: Museiverket Konstnär/attr.: Okänd
Motiv: Den korsfäste
Datering: 1500-talet?
Olja på pannå, 106 x 84 cm
Proveniens: okänd > Idestams samling
KM 65050:636
neg. 153076

Okänd (italiensk?), Soldat. Foto: Museiverket Konstnär/attr.: Okänd (italiensk?)
Motiv: Soldat
Datering: 1600-talet?
Olja på duk, ? cm
Proveniens: okänd > Enckells samling
KM 65050:642
neg. 153082

Okänd (spansk?), En man. Foto: Museiverket Konstnär/attr.: Okänd (spansk?)
Motiv: En man
Datering: 1600-talet?
Olja på duk, 102 x 87 cm
Proveniens: okänd > Enckells samling
KM 65050:643
neg. 153085

Konstnär/attr.: Okänd
Motiv: “Campi Elysii”
Olja på pannå, 48 x 64 cm
Proveniens: okänd > Enckells samling
KM 65050:644
neg. 77421

Okänd (holländsk). Porträtt av en man. Foto: Museiverket Konstnär/attr.: Okänd (holländsk)
Motiv: Porträtt av en man
Datering: ca. 1620
Olja på pannå, 52 x 37 cm
Proveniens: Bonnelly? > Enckells samling
KM 65050:648
neg. 77287, 77288

Okänd, Salomons dom. Foto: Museiverket Konstnär/attr.: Okänd
Motiv: Salomons dom
Datering: 1600-talet?
Olja på duk, ? cm
Proveniens: okänd > Enckells samling
KM 65050:649
neg. 84511

Konstnär/attr.: Okänd
Motiv: Munk
Olja på duk, 44 x 35 cm
Proveniens: okänd > Enckells samling
KM 65050:665

 

 


 SidkartaSenast uppdaterad 9.12.2011
© Museiverket