Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg

Kulturernas museums samlingar


Samlingar från alla kontinenter

I kulturernas museums samlingar ingår Finlands nationalmuseums allmänetnografiska och finsk-ugriska samlingar, sammanlagt ca 40 000 föremål. Fr.o.m. 1800-talet har finländska forskningsresanden och vetenskapsmän, missionärer, sjöfarare, konstsamlare, äventyrare och senare biståndsarbetare skaffat föremål till museisamlingarna.

I de allmänetnografiska samlingarna ingår föremål från alla kontinenter. Det första föremålet, en ceremonimantel från Nordvästamerikas salish-indianer har katalogiserats 1828.

Finsk-ugriska samlingar

De finsk-ugriska samlingarna innehåller föremål från alla folk som talar finsk-ugriska språk. De mest värdefulla föremålen har insamlats under forskningsresor i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet. Syftet med resorna var att utreda det finska språkets ursprung och med vilka språk det är besläktat. Det sällsynta materialet betjänar idag även de med finskan besläktade folken, vilkas identitet befinner sig i kläm mellan det ryska språket och den dominerande kulturen.

Kända samlare

Stöttepelarna i Kulturernas museums tidiga samlingar är material som insamlats av internationellt kända vetenskapsmän nder deras forskningsresor. Av dem kan nämnas bl.a. arabisten G.A. Wallin (1840-talet), Sibirienfararen M.A. Castrén (1840-50-talen) samt socialantropologerna Edvard Westermarck (Marocko, 1898-1913), Gunnar Landtman (1910-12) och Rafael Karsten (1920-50-talen).

Samlingarna växer fortfarande både genom köp och donationer. Av viktiga donationer kan nämnas bl.a. Eila Kivekäs Afrika-samling och scenografen Tero Kiiskinens Asien-samling som tillkommit under åren 1970-1990.

Kulturernas museum
Vk206b
Aleuternas ceremoniella huvudbonad från Nordamerika. Foto: Matti Huuhka

Su4531 241
Tygbälte från mellersta Ryssland Foto: Matti Huuhka


 SidkartaSenast uppdaterad 12.7.2012
© Museiverket