Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg

Myntkabinettet


Myntkabinettets verksamhetsområde omfattar mynt, medaljer och utmärkelsetecken.

Myntkabinettets samling är äldre än själva Nationalmuseet. Den fick sin början vid Åbo Akademi i mitten av 1700-talet, och den var den enda av akademins samlingar som inte förintades i Åbo brand 1827. Tillsammans med universitetet flyttades samlingen efter branden till Helsingfors. Sedan 1920 förvaras den i Nationalmuseet.

Amanuens Jani Oravisjärvi, tfn 040 128 6398

E-mail:rahakammio@museovirasto.fi
Postadress: PB 913, 00101 HELSINGFORSSamlingarna


I samlingarna ingår mynt från hela världen från en tidsperiod av mer än 2500 år. Största delen består dock av svenska och ryska mynt som har varit i bruk i vårt land. Även samlingen av finländska mynt och sedlar från 1800-talet till våra dagar är mycket representativ.

I universitetets samling ingick redan under 1700-talet också antika mynt, och då Sparbankernas Centralaktiebanks samling införlivades med Myntkabinettets samlingar år 2002 ökade de med 2000 forngrekiska mynt. Av andra specialsamlingar måste i synnerhet omnämnas den av H. F. Antell (1846-93) testamenterade samlingen av svenska mynt, som är en av de bästa i sitt slag.

Från början har Myntkabinettet också samlat medaljer, och det har en stor samling av så väl minnes- och belöningsmedaljer som moderna konstmedaljer.

Vid sidan av det numismatiska materialet har Myntkabinettet under de senaste decennierna även haft hand om de utmärkelsetecken so ingår i Nationalmuseets samlingar.


Biblioteket


Myntkabinettets referensbibliotek innehåller nästan alla numismatiska böcker som har publicerats i Finland och Sverige, och man har också strävat efter att skaffa de viktigaste utländska publikationerna. Det finns också litteratur om heraldik och sigill.

Vid sidan av referensbiblioteket har Myntkabinettet en samling av äldre numismatisk litteratur, såsom planschverk utgivna på 1600- och 1700-talen.

Biblioteket kan användas under tjänstetiden enligt överenskommelse med Museiverkets bibliotek.


Fyndarkivet


Myntfynd, vars ägare är okänd och som kan antas vara över hundra år gamla, måste enligt fornminneslagen (295/63) skickas till Museiverket, som har rätt att inlösa dem. Alla fynd inlöses inte, men Myntkabinettet förvarar uppgifterna om fyndet i ett topografiskt arkiv, som är alfabetiskt ordnat och också innehåller information om gamla och försvunna fynd. Arkivet är tillgängligt för alla medborgare, men om besök bör överenskommas i förväg.

 SidkartaSenast uppdaterad 7.8.2017
© Museiverket