Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg

Sakkunnignämnden för traditionsfartygsärenden 2009–2011


Ordförande


Överintendent Marja Pelanne (Museiverket / marinarkeologiska enheten)

Medlemmar


Museidirektör Guy Björklund (Jakobstads stadsmuseum)

Intendent Ulla Kallberg (Forum Marinum)

Sjöfartsöverinspektör Jerker Klawer (Trafi)

Museidirektör Mirjam Kosunen (Nyslott landskapsmuseum)

Direktör Mikko Niini (Sjöhistoriska föreningen i Finland)

Ari Reunanen (Finlands Ånbåtförening)

Visa Roine (Sveaborg dockan)

VTT Petri Sipilä (Suomen Laivahistoriallinen Yhdistys ry)

Sekreterare


Forskare Hannu Matikka


 



Sidkarta



Senast uppdaterad -
© Museiverket