Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg

Harjavallan Kaunismäki

Sydlig kummelgrupp i Kaunismäki i Harjavalta. Bilden: Leena Koivisto, Museiverket (AKDG1790:4)


Arkeologisk arv


Arkeologin forskar i det förgångna med hjälp av lämningar som bevarats på land och i vatten. Man undersöker föremål och konstruktioner som har uppkommit genom mänsklig verksamhet. Arkeologin begränsas inte endast till forskning av forntiden utan det kan t.o.m. gälla att undersöka lämningarna efter en industribyggnad från 1900-talet. Bland viktiga undersökningsmetoder kan nämnas arkeologiska utgrävningar och inventeringar av fornlämningar.

Museiverket svarar för omsorgen om det arkeologiska kulturarvet i Finland tillsammans med landskapsmuseerna.
Fornlämningsregister
I fornlämningsregistret hittar man information om fornlämningarnas läge, typ och datering. Registret är på finska.

Arkeologia Suomessa - Arkeologi i Finland 2009-2010
Publikationen innehåller sammanfattningar av samtliga arkeologiska fältarbeten som utförts i Finland år 2009-2010. SidkartaSenast uppdaterad 21.4.2017
© Museiverket