Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg

Beställning av arkeologiska fältarbeten


Fasta fornlämningar är fredade i Finland med stöd av lagen om fornlämningar (295/63). Med stöd av lagen och utan särskilda åtgärder fredas automatiskt alla fasta fornlämningar som omfattas av lagen och enligt lagen är det förbjudet att vidta åtgärder som hotar bevarandet av fornlämningar.

Lagen om fornlämningar förpliktar alla som planerar och genomför markanvändningsprojekt att utreda arbetets effekter på fasta fornlämningar. Om arbetet inverkar på fornlämningar är det möjligt att det krävs att olika undersökningar utförs och att andra åtgärder vidtas för att projektet eller planläggningen ska kunna genomföras. Med stöd av 13 och 15 § i lagen om fornlämningar kan den som planlägger eller genomför markanvändningsprojekt av ovan nämnda skäl bli tvungen att beställa arkeologiska fälttjänster.

Museiverket har utarbetat anvisningar för kvalité inom arkeologiska fältundersökningar i Finland (på finska). I anvisningarna ges råd till dem som gör bedömningar om, beställer eller genomför arkeologiska fältarbeten.

Olika aktörer utför arkeologiska fälttjänster. Eftersom det inte annanstans finns samlade uppgifter om aktörer inom branschen, upprätthåller Museiverket en katalog över personer som erbjuder dessa tjänster. De aktörer som nämns i katalogen är själva ansvariga för sina tjänster, kvaliteten på och resultatet av sitt arbete. Vissa aktörer utför inventarier, vissa utgrävningar och en del utför både och.

Museiverket kan inte garantera att uppgifter om alla aktörer inom branschen är uppräknade.  Om det i förteckningen fattas uppgifter om företag som utför arkeologiska fälttjänster eller andra aktörer eller om det finns felaktiga uppgifter ber vi r kontakta Kulturmiljöskyddsavdelnings förvaltning och stödenhet vid Museiverket.

Aktörer som utför arkeologiska fälttjänster


Ahlman Group Oy
Telefonnummer: 044 509 6814
E-pos: santtu@ahlmangroup.fi
Webb-sida: www.ahlmangroup.fi

Ark-byroo
Telefonnummer: 010 2350 566 ja 0503504700
E-post: info@arkbyroo.fi
Webb-sida: http://www.arkbyroo.fi/

Arkebuusi osk
Telefonnummer: 040 213 9903
E-pos: info@arkebuusi.fi
IWebb-sida: http://www.arkebuusi.fi/

Keski-Pohjanmaan Arkeologiapalvelu
Telefonnummer: 050 917 8776
E-post: info@kparkeologia.fi
Webb-sida: www.kparkeologia.fi


Keski-Suomen museo, Arkeologiset kenttäpalvelut
Telefonnummer: 014 266 4357
E-post: miikka.kumpulainen@jkl.fi
Webb-sida: http://www.jkl.fi/keskisuomenmuseo/palvelut/neuvonta/arkeologia


Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy
Telefonnummer: 045 859 8848
E-post: luoto.kirsi@gmail.com
Webb-sida:http://www.heilu.fi

Kymenlaakson museo
Telefonnummer: 040 716 2322
E-post: marita.kykyri@kotka.fi
Webb-sida: http://www.kotka.fi/arkeologia


Lahden kaupunginmuseo, Arkeologian yksikkö
Telefonnummer: 044 416 3594
E-post: arkeologia@lahti.fi
Webb-sida: www.lahdenmuseot.fi

Maanala Oy
Telefonnummer: 050 555 6312
E-post: laakso@maanala.fi
Webb-sida: http://www.maanala.fi/


Mikroliitti Oy
Telefonnummer: 09 420 8852, 0400 530 057
E-post: Mikroliitti@mikroliitti.fi
Webb-sida: http://www.mikroliitti.fi/


Museovirasto, Arkeologiset kenttäpalvelut
Telefonnummer: 0295 33 6201 / 0295 33 6212
E-post: arke@museovirasto.fi
Webb-sida: http://www.nba.fi/fi/kulttuuriymparisto/arkeologiset_kenttapalvelut


Muuritutkimus ky
Telefonnummer: 050 528 7360
E-post: kari.uotila@muuritutkimus.fi
Webb-sida: http://www.muuritutkimus.com/


Osuuskunta Aura
Telefonnummer: 045 112 0000
E-post: info@auraok.fi
Webb-sida: www.auraok.fi


Oy Sigillum Ab
Telefonnummer: 040 566 9832 / Markus Kivistö ja 040 504 0963 / Liisa Seppänen
E-post: markus.kivisto@sigillum.fi ja liisa.seppanen@sigillum.fi
Webb-sida: http://www.sigillum.fi


Pirkanmaan maakuntamuseo
Telefonnummer: 040 763 1841 / Kreetta Lesell
E-post: ulla.lahdesmaki@tampere.fi, vadim.adel@tampere.fi
Webb-sida: http://www.tampere.fi/vapriikki/maakuntamuseo.html


Satakunnan museo, arkeologiset inventoinnit Satakunnassa
Telefonnummer: 044 701 0930
E-post: leena.koivisto@pori.fi
Webb-sida: www.pori.fi/smu


Turun yliopisto, Arkeologia
Förfrågningar: Henrik Asplund
E-post: asplund@utu.fi
Webb-sida: http://www.hum.utu.fi/oppiaineet/arkeologia/


Vantaan kaupunginmuseo
Telefonnummer: 050 302 4926
E-post: andreas.koivisto@vantaa.fi
Webb-sida: www.vantaa.fi/kaupunginmuseo

Marinarkeologiska fälttjänster:


Alleco Oy

Telefonnummer: 045 679 0300

E-post: info@alleco.fi

Webb-sida: http://www.alleco.fi


ARK-sukellus
Telefonnummer: 041 455 9750
E-post: info@ark-sukellus.fi
Webb-sida: http://www.ark-sukellus.fi/


FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Telefonnummer: 050 420 1211
E-post: jyrki.jonsson@fcg.fi
Webb-siva: www.fcg.fi


Geologian tutkimuskeskus (GTK)
Telefonnummer: 02 9503 2493 tai 040 569 7681
E-post: merigeologia@gtk.fi eller jyrki.rantataro@gtk.fi
Webb-siva: www.gtk.fi

Loxus Technologies Oy
Telefonnummer: 040 716 1318
E-post: info@loxus.com
Webb-sida: http://www.loxus.com


Mericon Oy
Telefonnummer: 040 500 1508 ja 050 448 8500
E-post: info@mericon.fi
Webb-sida: www.mericon.fi


Meritaito Oy
Telefonnummer: 0207 030 300
E-post: info@meritaito.fi, etunimi.sukunimi@meritaito.fi
Webb-sida: http://www.meritaito.fi/www/swe/index.php


Monivesi Oy
Telefonnummer: 040 750 0637
E-post: ari.ruuskanen@monivesi.fi
Webb-sida: www.monivesi.fi


Nordic Maritime Group
Telefonnummer: 044 374 6363
E-post: info@nordicmaritime.fi
Webb-sida: www.nordicmaritimegroup.fi

Ottomarino Oy
Telefonnummer: 0400 614 734
E-post: myynti@ottomarino.fi
Webb-sida: www.ottomarino.fi


Pintafilmi Oy
Telefonnummer: 044 326 7097
E-post: info@pintafilmi.com
Webb-sida: http://www.pintafilmi.com


Robo Services Oy
Telefonnummer: 040 590 0363
E-post: pentti.kokki@roboservices.fi
Webb-sida: www.rsc-consulting.fi


Subreering Ammattisukellustyöt Oy
Telefonnummer: 040 7174646
E-post: info@subreering.fi
Webb-sida: http://www.subreering.fi/


SubZone Oy
Telefonnummer: 0400 426 621
E-post: info@subzone.fi
Webb-sida: http://www.subzone.fi/


Weltek Sukellus Oy
Telefonnummer: 050 5661528
E-post: info@weltek-sukellus.com
Webb-sida: www.weltek-sukellus.com


 SidkartaSenast uppdaterad 5.4.2017
© Museiverket