Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
Jakobstad
Lämningar efter byggnader före storbranden 1835 undersöktes på torget i Jakobstad 2015. Foto: Esa Mikkola, Museiverket.

Forskning


En arkeologisk undersökning omfattar inspektioner av fyndplatser, arkeologisk inventering, utgrävningar samt beskrivning och tolkning av det material som framkommit.

Anledningen till att terrängen granskas är i allmänhet att arkeologerna mottagit ett föremålsfynd eller ett meddelande om en formation som iakttagits i terrängen. En inventering innebär att alla kända fornlämningar och fyndplatser granskas systematiskt inom ett område och samtidigt letar man efter fornlämningar som inte är kända sedan tidigare.

Vid en arkeologisk utgrävning undersöks fornlämningen inom ett vidsträckt, enhetligt område. Eftersom utgrävningen förstör den fornlämning som skall undersökas, måste dokumentationen av den utföras synnerligen omsorgsfullt. Avsikten är inte att enbart samla fynd utan också att genom kartering och fotografering dokumentera alla spår av mänsklig verksamhet som observeras i jorden. Alla observationer antecknas. Dessa ligger till grund för den forskningsrapport som görs för kommande forskning och skyddsåtgärder.

Museiverket utför årligen utgrävningar och inventeringar. Dessutom beviljar verket undersökningstillstånd för universitetens arkeologiska institutioner och museer. Resultaten av de arkeologiska undersökningarna publiceras i Museiverkets serie Arkeologia Suomessa - Arkeologi i Finland. I publikationsserien har man samlat information om arkeologiska fältarbeten från olika år samt om annan aktuell forskning.

Lag om fornminnen 295/1963

Arkeologiska forskningsrapporter
Arkeologiska forskningsrapporter hittar du i Kulturmiljöns registerportal. Portalen är på finska.


 SidkartaSenast uppdaterad 1.4.2016
© Museiverket