Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
Susiluola
År 2006 iakttog ledaren för utgrävningarna Hans-Peter Schulz då biträdande forskarna Wesa Perttola och Piritta Häkälä grävde i den östra delen av Varggrottan varifrån den största delen av Varggrottans fynd kommer. Foto: Vesa Laulumaa, Museiverket.

Varggrottan


En paleolitisk grottboplats


Varggrottan finns i Österbotten, på gränsen mellan Kristinestad och Bötom i norra sluttningen av Vargberget. De första förhistoriska föremålen hittades år 1996, när man höll på att tömma grottan, som fyllts av jordmaterial, för att göra den till en sevärdhet. Arkeologiska utgrävningar gjordes under åren 1997–2000 och 2003. Ett treårigt projekt som påbörjats år 2004 slutfördes år 2006. Efter att resultaten från den senaste undersökningsperioden har publicerats fattas beslut om fortsatta undersökningar av grottan

På basis av undersökningsresultaten har neanderthalmänniskan bott i grottan för ca 75 000 – 125 000 år sedan, innan den sista nedisningen ägde rum och innan den nuvarande människan uppenbarade sig i Europa. Sålunda är Varggrottan Finlands äldsta och enda s.k. paleolitiska fornlämning, som representerar den äldsta stenåldern. Någon annanstans i Norden känner man inte till någon plats, där spår efter neanderthalmänniskans verksamhet skulle ha bevarats på ett område som varit täckt av inlandsis. Detta gör Varggrottan till ett unikt forskningsprojekt och till en unik sevärdhet.a
Susiluolan aidalla suljettu suuaukko Kuva: Vesa Laulumaa (2006)
Ett unikt forskningsobjekt måste bevaras orört och därför har man varit tvungen att bygga ett stängsel framför mynningen till Varggrottan.


 SidkartaSenast uppdaterad 1.4.2016
© Museiverket