Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
Det sållade jordmaterialet granskas Foto: Vesa Laulumaa (2006)
Jordmaterialet som grävts ut i Varggrottan har noggrant undersökts. Efter sållningsskedet granskades proven med olika kornstorlekar ytterligare för hand.

Benmaterial


Pirkko Ukkonen, vid geologiska institutionen vid Helsingfors universitet har analyserat benmaterialet från åren 1996–1998. Benmaterialet från andra år har tillvaratagits och förvaras i  Museiverket.

I Varggrottan har påträffats rikligt med ben av däggdjur, som bott i grottan, samt ben av deras bytesdjur. Största delen av benfynden koncentreras till grottans översta ytskikt. Ben har också hittats i gångar och bogropar, grävda av grävling i grottans bakre del samt i någon mån nära mynningen i skikt IV. Hittills har man inte fått bevis på att gammalt pleistocent benmaterial skulle ha bevarats i grottan. På grund av de låga pH-värdena (4,8–5,5) i grottans lägre sedimentskikt III – VI har det inte ens varit möjligt att ben skulle ha bevarats så värst länge. Även brända ben skulle sannolikt förstöras snabbt under dessa förhållanden.

År 2004 hittades i grottan en liten bränd benbit (0,3 g) i berggrunden bakom tröskeln nära mynningen, men detta område hade grävts ut redan 2003 och dit hade åter runnit sand och fyndets fyndkontext är således osäker. Eeva-Kristiina Lahti som  har fungerat som benforskare för projektet Varggrottan år 2003 konstaterade i sin analys, att det är fråga om ett bränt ben av däggdjur, och att döma av utseendet ett gammalt sådant. Tvärs över upphöjningarna på den ena ytan av benet ses spår som löper vertikalt och som har uppkommit genom behandling med ett vasst objekt. Sådana skärspår kan bero på att man har skurit loss skinnet eller annan mjuk vävnad från benet. På grund av att benet är litet har det inte kunnat dateras med kol-14-metoden.

 SidkartaSenast uppdaterad 1.4.2016
© Museiverket