Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg

Pollenanalys


Då pollenanalyser av material från grottor har kombinerats med arkeologiska undersökningsresultat uppstår ofta stora problem, vilket även är fallet med Varggrottan.  Sammansättningen av trädpollen  i skikt VII återspeglar förhållandena under värmeperioden som inföll mellan istiderna. Pollen från risväxter och växter med örtstam i skikten VI och V har eventuellt hamnat i grottan genom djur och människor. Trädpollen från bl.a. tall, björk, al och gran vilka erhållits från II –IV skikten kan antas härstamma från värmeperioden som föregick den senaste istiden. Efter istiden spred sig granen på nytt till Finlands västkust först för ung. 3500 år sedan, varvid pollenet har hamnat i grottan innan den fylldes.

Pollenanalyser från åren 2004–2006 har ännu inte publicerats. Preliminärt kan nämnas, att analyserna starkt stöder redan tidigare resultat, enligt vilka en del av skikten härstammar från värmeperioden under Eem-perioden.

 SidkartaSenast uppdaterad 1.4.2016
© Museiverket