Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg

Forskningarna i Varggrottan


Varggrottan var välkänd i Bötom t.o.m. långt före utgrävningsundersökningarna, fastän man endast kunde ta sig in i den väldiga grottan med grusbotten genom att krypa. Det första föremålsfyndet gjordes, när man år 1996 med hjälp av frivilliga krafter höll på att tömma grottan som fyllts med jordmaterial för att göra den till en turistattraktion. Initiativtagare var grusentreprenören Kalervo Uusitalo, som även hade inbjudit forskare från Geologiska forskningscentralen under FD Heikki Hirvas ledning att besöka grottan. Eftersom man under arbetets gång fann några eventuella stenföremål, avbröts arbetet och grottan fredades med stöd av lagen om fornminnen.

År 1997 igångsattes utgrävningar i form av ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt tillsammans med Geologiska forskningscentralen, Geologiska institutionen vid Helsingfors universitet och dateringslaboratoriet. Avsikten var att utreda fornlämningens ålder, leta efter motsvarigheter till fyndmaterialet på annat håll i Europa samt att rekonstruera det forntida landskapet och växtligheten runt grottan.

Fältundersökningar gjordes under åren 1997–2000 och undersökningsresultaten publicerades som en omfattande vetenskaplig artikel år 2002 (Publikationer gällande Varggrottan). År 2003 gjordes i grottan en småskalig kompletteringsutgrävning och året därpå inleddes en ny treårig undersökningsperiod, som avslutades år 2006. Den senaste undersökningsperioden finansierades av Sydösterbottens arbets- och näringslivscentral, Bötom kommun och Kristinestad.
hiekkakivestä tehty iskuriKuva: Museovirasto (2006)

Bultsten tillverkad av sandsten Kuva: Museovirasto (2006)
Det första fyndet (NM 30301:10). En grovt tillslagen bultsten av sandsten. Föremålet fotograferat från olika håll. På den nedre bilden har konturerna förstärkts med penna.

Forskarna arbetar i grottan Foto: Vesa Laulumaa (2005)
Undersökningar av grottan pågår år 2005. Till vänster grävs ett område nära mynningen ut, samtidigt görs mätningar med takymeter i en vrå längst inne i grottan.


 SidkartaSenast uppdaterad 1.4.2016
© Museiverket