Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg

Frågor och svarVad betalas det till upphittaren av ett forntida föremål?


Den som hittar ett forntida föremål kan erbjuda föremålet att lösas in av Nationalmuseet som lägger det till sina samlingar. Förutsättningen är att det inte finns någon, sedan tidigare känd, fast fornlämning där föremålet har hittats.

Föremålen har inte något "listpris" utan inlösningsbeloppet fastställs separat för varje fynd. Avgörande för priset är bl.a. hur sällsynt föremålet är, dess skick och om man med hjälp av föremålet har påträffat en ny fast fornlämning - t.ex. ett gravfält eller en boplats. Inlösningsbeloppen har varierat från några tior till flera hundra euro, i allmänhet är inlösningsbeloppet för ett föremål som är i gott skick ca 100-200 €. Priset på föremål av ädelmetall bestäms enligt metallens värde förhöjt med 25 %.Ett forntida föremål har påträffats på en tomt, kommer Museiverket att göra utgrävningar på platsen?


Upphittandet av ett forntida föremål eller en fast fornlämning leder endast sällan till utgrävningar. Målet är i första hand att bevara fornlämningen för kommande generationer. Eftersom utgrävningen förstör fornlämningen görs undersökningar i allmänhet endast då fornlämningen är hotad t.ex. till följd av byggnadsplaner. Målet är att bevara de viktigaste fornlämningarna under alla omständigheter.Jag tänker bygga ett egnahemshus på en tomt som Museiverket vid en stadsarkeologisk inventering har klassificerat som ett arkeologiskt värdefullt område. Är det förbjudet att bygga? Måste jag betala för eventuella utgrävningar?


Er tomt har vid en inventering fastställts som ett område, där det arkeologiska kulturlagret sannolikt har bevarats. Riktigt säker på saken kan man inte vara om frågan inte har klarlagts genom utgrävningsundersökningar. Det är inte förbjudet att bygga, men Museiverket bör beredas möjlighet att följa med grävningen av grunden och dokumentera eventuella arkeologiska lämningar som kommer fram. En privatperson som genomför ett litet byggprojekt behöver inte bekosta de arkeologiska utgrävningarna utan de görs som tjänstearbete.


 


Ställs det föremål, som jag har hittat, ut i Nationalmuseet?


Endast en bråkdel ur de arkeologiska föremålssamlingarna finns med på basutställningen i Nationalmuseet. I första hand försöker man få till stånd större helheter, t.ex. hela gravar eller fyndmaterial från en enda boplats. Enskilda föremål har ställts ut för att visa exempel på typer av föremål som är karakteristiska för olika förhistoriska epoker. Även mera sällsynta, undantagsvis betydelsefulla fynd - "toppenföremål" kommer med på Nationalmuseets utställning.

Fastän föremålet inte skulle komma med på Nationalmuseets basutställning kan publiken i alla fall få se dem på museets tillfälliga temautställningar: Föremålen i Museiverkets samlingar lånas kontinuerligt ut också till andra museer i landet, där man har utställningar som berättar om vår förhistoria.


 SidkartaSenast uppdaterad 5.1.2012
© Museiverket