Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
Gustav Adolfin hylkypuistoUittoon liittyviy rakenteita KorkeakoskellaLuvian Ryyvyskerin hylkySukeltajat lyhdyssy kuvaamaan hylkyyKivirakenne Kouvolan VuohijyrvessyHankolainen hylky palapeli pitkin meren pohjaaLapinjyrvelty lyytynyt ruuhiPantapaalutuksen koekaivaus Suomenlinnassa

Kulturarv under vatten


Lämningar under vatten efter mänsklig verksamhet kallas kulturarv under vatten. Tillsammans med sin fyndomgivning bildar de ett kulturlandskap under vatten. Naturskyddet och skyddet av kulturarvet går ofta hand i hand, det ena främjar det andra.

Museiverket upprätthåller ett register över fornlämningar, svarar för skyddet av fornlämningarna under vatten, behandlar ansökningar om tillstånd till undersökningar kring fornlämningar under vatten, ger utlåtanden om vattenbyggnadsprojekts inverkan på det maritima kulturarvet och samarbetar med amatördykare.

Fornlämningsregistret omfattar uppgifter om över 1 800 undervattensfynd varav 740 är fredade fornlämningar. Största delen av undervattensfynd är vrak av fartyg och skepp samt vrakdelar.
Lag om fornminnen 295 / 1963 [Statens författningsdata - FINLEX]

Fornlämningsregister
I fornlämningsregistret hittar man information om fornlämningarnas läge, typ och datering. Registret är på finska. För att hitta vraken i registret välj Alusten hylyt under Tyyppi.

Projektregister över fornlämningar
Projektregistret finns på finska. Rapporter om fältarbeten under vatten kan hittas i registret genom att ange antingen Hylyt (vrak) eller Vedenalaiset rakenteet (undervattenkonstruktioner) i fältet teema.


 SidkartaSenast uppdaterad 21.4.2017
© Museiverket