Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
Keramiikkaa Egelskärin hylyltä
Keramikföremål som lyfts upp från den medeltida förlisningsplatsen vid Egelskär. Foto: Ulla Klemelä, Museiverket

Marinarkeologiska arkivet och föremålssamlingen


Det marinarkeologiska arkivet utgör en del av Museiverkets arkiv. Det är det enda arkivet i Finland i vilket man samlar information om undervattensfynd i hela Finland, såväl i havet som i insjöar.

Arkivet omfattar över 1 400 anmälningar om fynd av olika objekt under vatten. I arkivmaterialet ingår även bland annat inventerings- och utgrävningsrapporter, naturvetenskapliga rapporter samt kommunspecifikt arkivmaterial som huvudsakligen är sådan information om undervattensobjekt som privata dykare samlat in och som inte kan hittas i något annat arkiv i Finland.

De äldsta anmälningarna om fynd härstammar från 1960-talet. Största delen av anmälningarna gäller vrak och vrakdelar av fartyg och skepp i olika åldrar. Även om det endast är vrak som legat sjunkna i över hundra år som är fredade med stöd av lagen om fornminnen, samlas även anmälningar om yngre vrakfynd i arkivet. Även ekor som urholkats av en enda trädstam räknas som vrak. Ledhinder och andra konstruktioner som har tillverkats av människan bildar en betydligt mindre fyndgrupp än vrak.

Om de objekt som antingen experter eller amatörer med Museiverkets tillstånd har dokumenterat finns skriftliga rapporter, anteckningar, skisser, konturritningar, fotografier, videobild, tidningsklipp och annat material. Materialet har sorterats enligt ort. Mest material finns naturligtvis om sådana objekt som man har undersökt länge och väl. Dessa är bland annat vraket av S:t Nikolai i Kotka, vraket av S:t Mikael i Nagu och vraket vid Mulan i Hangö.

Elektronisk information om vraken kan hittas i Fornlämningsregistret och rapporter om undersökningar under vatten i Projektregistret över fornlämningar.

Den marinarkeologiska bildsamlingen omfattar svartvita och färgade råkopior, diabilder, videoband och digitala bilder. I materialet ingår bilder av vrak och andra fornlämningar under vatten samt bilder på fältarbeten vid dessa. Antalet bilder uppgår till cirka 13 000 och samlingen utökas årligen närmast som resultat av fältarbeten som utförs av enheten Arkeologiska fälttjänster vid Museiverket.

Marinarkeologerna vid Museiverket har som uppgift att också katalogisera de föremål som lyfts från undervattensobjekt i samband med marinarkeologiska undersökningar. Alla föremål som lyfts upp från havet behöver konserveras för att de ska kunna bestå. Föremålssamlingen administreras av Finlands sjöhistoriska museum.
Fornlämningsregister
I fornlämningsregistret hittar man information om fornlämningarnas läge, typ och datering. Registret är på finska. För att hitta vraken i registret välj Alusten hylyt under Tyyppi.

Projektregister över fornlämningar
Projektregistret finns på finska. Rapporter om fältarbeten under vatten kan hittas i registret genom att ange antingen Hylyt (vrak) eller Vedenalaiset rakenteet (undervattenkonstruktioner) i fältet teema.

Finlands sjöhistoriska museets föremålssamlingar

Finlands sjöhistoriska museets bildarkiv

Finlands sjöhistoriska museets arkiv

Museiverkets Arkiv- och informationstjänster, kundtjänst


 SidkartaSenast uppdaterad 24.8.2015
© Museiverket