Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
Hankolainen hylky palapeli pitkin meren pohjaa
Vrak utanför Hangö – ett pussel på havsbottnen. Foto: Eveliina Salo, Museiverket

Marinarkeologiska undersökningar


Marinarkeologiska undersökningar omfattar inspektioner av fyndplatser, inventering under vatten samt undersökningar på objekten jämte behandling och tolkning av material som samlats in från fältet.

Undersökningarna av undervattensfynd fokuseras på de fyndplatser, som amatördykare, museer och andra personer och samfund med intresse för historia meddelat till Museiverket. Avsikten med inventeringen under vattnet är att kartlägga alla undervattensfynd inom ett på förhand fastställt vattenområde. För det mesta görs inventeringen till följd av ett vattenbyggnadsprojekt: man vill försäkra sig om att outforskade fornlämningar under vattnet inte förstörs i samband med byggandet.

Enheten Arkeologiska fälttjänster vid Museiverket inspekterar fynd som tjänstearbete. Dessutom beviljar Museiverket bland annat dykarklubbar och museer undersökningstillstånd. Resultaten av fältverksamheten samlas i Museiverkets arkiv som är tillgängligt för alla intresserade. Rapporter om fältarbeten finns även i projektregistret över fornlämningar.

Föremålet för marinarkeologernas fältarbeten är mestadels ett gammalt skeppsvrak med skrov och föremålsbestånd. Objektet dokumenteras systematiskt genom mätning och fotografering. Arbetet utförs så att man dyker ner till vraket och med hjälp av olika lodningsmetoder. Om en fornlämning härstammar från historisk tid kan dess ursprung utredas och fornlämningen dateras även med hjälp av arkivundersökningar. Arkeologer använder sig ofta av andra vetenskapsgrenar. Till exempel miljöförhållandena vid ett objekt kan utredas tillsammans med biologer och geologer.

Arkeologer har som mål att kartlägga fyndhelheten, tolka och förstå den, inte att plocka upp enskilda föremål. Efter fältarbetena utarbetas en undersökningsrapport och eventuella bärgade föremål konserveras. Föremål som lyfts upp från havet förstörs lätt utan konservering.

Mäntyharju Muurahaisniemi
I strandvattnet bredvid en boplats från stenåldern i Muurahaisniemi i Mäntyharju grävs en provgrop. Foto: Mari Salminen, Museiverket


Unescos anvisningar om undersökningar av kulturarv under vatten (Manual for Activities directed at Underwater Cultural Heritage)

Tillstånd till undersökning av fornlämningar


 SidkartaSenast uppdaterad 21.8.2015
© Museiverket