Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
Luvian Ryöväskerin hylky
I Ryöväskeri i Luvia hittades ett vrak av ett allmogeskepp på stranden vid en sommarstuga. Det daterades till 1800-talet med hjälp av årsringarna i träet. Foto: Riikka Tevali, Museiverket

Anmälan om undervattensfynd


Museiverket får årligen tiotals anmälningar om olika fynd under vatten. Anmälningar om vrakfynd görs av dykare som brukar arbeta med sidoseende ekolod. Sommargäster anmäler om ekor som urholkats av en enda trädstam och rester av fiskeredskap i strandvatten. Informationen utökas även tack vare myndigheter som rör sig ute på havet samt till följd av inventeringar under vatten i samband med beredning av vattenbyggnadsprojekt. Enligt lagen om fornminnen ska Museiverket underrättas om fynd av ett sådant vrak eller en sådan vrakdel som kan antas ha sjunkit för över hundra år sedan. Museiverket kan informeras om fynd per e-post (museovirasto.kirjaamo@museovirasto.fi). Även landskapsmuseer och Gränsbevakningsväsendet kan underrättas om fynd. De vidarebefordrar informationen till Museiverket.

Personer som hittar ett vrak av ett krigsfartyg som sjunkit för högst hundra år sedan och/eller sådan lös egendom som tillhör vraket ska underrätta Krigsmuseet om fyndet. Vraken av krigsfartyg i Finlands territorialvatten administreras av försvarsmakten oavsett nationalitet. Krigsmuseet beviljar dykningstillstånd till dylika vrak. Krigsmuseets kontaktuppgifter: sotamuseo@mil.fi, tfn 0299 530241 eller 0299 530251.

De som gör anmälningar om fynd hjälper oss att skapa en helhetsbild av vårt mångsidiga kulturarv under vatten.
Hur gå till väga?


 SidkartaSenast uppdaterad 21.8.2015
© Museiverket